De inwoners van de regio’s West
Friesland, Kop van Noord-Holland en Noord Kennemerland kunnen naar
verwachting ook na 1 januari gebruik blijven maken van hun vaste
zorgaanbieder. Dat blijkt uit de voorlopige gunning aan aanbieders
van hulp bij het huishouden. Volgens deze voorlopige gunning zullen
25 aanbieders hulp bij het huishouden in Noord-Holland Noord gaan
verzorgen.

Voor de aanbesteding van hulp bij het
huishouden hebben zich in eerste instantie 59 zorgaanbieders
gemeld. Daarvan waren 35 organisaties al binnen Noord-Holland Noord
actief. Uiteindelijk, na onder andere een vragenronde, stuurden 25
aanbieders een offerte in. Al deze 25 aanbieders hebben bericht
gekregen van voorlopige gunning. Dat betekent, dat de aanbieders
die nu actief zijn in de drie regio’s, daar na 1 januari zeer
waarschijnlijk nog steeds hun diensten zullen aanbieden. Met andere
woorden: de inwoners van de drie regio’s kunnen diensten
blijven afnemen van hun vaste zorgaanbieders. Hiermee is een voor
de gemeenten belangrijke voorwaarde bij de aanbesteding
vervuld.

Voorlopig

De gunning is nu nog voorlopig. Gedurende
15 dagen is hier bezwaar en beroep op mogelijk. Als bezwaar en
beroep uitblijft is de gunning na 1 november definitief. Na die
datum zullen de namen van de aanbieders bekend worden gemaakt. Op 1
december ondertekenen de negentwintig gemeenten de contracten met
de zorgaanbieders in De Zandhorst te Heerhugowaard.

Gemeenten verantwoordelijk

In de nieuwe Wet maatschappelijke
ondersteuning is vastgelegd dat gemeenten vanaf 1 januari 2007
verantwoordelijk zijn voor het regelen van hulp bij het huishouden.
Alle gemeenten moesten daarom deze zorg zelf aanbesteden. In
Noord-Holland Noord besloten negentwintig gemeenten dit samen op te
pakken. Omdat de gemeenten een maximumprijs voor zorg hebben
vastgesteld, kon kwaliteit als belangrijkste selectiecriterium
worden gehanteerd.

bron:Gemeente Alkmaar