In 2005 lag het beschikbare inkomen per
hoofd van de bevolking in de Randstad beduidend hoger dan in de
rest van het land. In Friesland was het gemiddelde inkomen het
laagst: ruim 10 procent onder het landelijke gemiddelde. Dit blijkt
uit voorlopige cijfers van het CBS.

Gemiddeld 19,6 duizend euro per
persoon

In 2005 bedroeg het primaire inkomen
(inkomen uit arbeid en vermogen) van alle inwoners van Nederland
gemiddeld 19,6 duizend euro per hoofd van de bevolking. Inkomens
zijn niet gelijk verdeeld over de Nederlandse provincies. Het
primaire inkomen is het hoogst in de Randstad. Inwoners in het
noorden en oosten van Nederland verdienen beduidend minder.

Wanneer ook de ontvangen uitkeringen en de
betaalde premies en belastingen worden meegenomen, resulteert dit
in het beschikbaar inkomen. Als naar het beschikbare inkomen wordt
gekeken, blijken de inkomensverschillen tussen provincies duidelijk
kleiner. De top 3 van rijkste provincies wordt echter nog steeds
gevormd door de Randstad.

Inkomen in Utrecht en Noord-Holland veruit
het hoogst

Per hoofd van de Nederlandse bevolking
bedroeg het beschikbaar inkomen in 2005 gemiddeld 14,4 duizend
euro. In Utrecht en Noord-Holland lag het gemiddelde inkomen op
15,5 duizend euro, bijna 8 procent boven het nationale
gemiddelde.

In Friesland, Groningen en Overijssel
konden de inwoners over aanmerkelijk minder geld beschikken. De
gemiddelde inwoner van Friesland had 12,9 duizend euro te besteden,
ruim 10 procent minder dan gemiddeld.

Grote verschillen tussen vier grote
steden

Van de vier grote steden ligt het inkomen
in Rotterdam als enige lager dan gemiddeld. In 2005 bedroeg het
gemiddeld beschikbare inkomen in Rotterdam 13,4 duizend euro, bijna
duizend euro onder het Nederlandse gemiddelde. In Amsterdam lag het
gemiddelde inkomen 900 euro boven het landelijke gemiddelde. In
Utrecht was dat bijna duizend euro.

bron:CBS

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular