Als eerste gemeente in Nederland gaat Leeuwarden binnenkort alle gegevens over (on)veiligheid op internet plaatsen. De inwoners van de Friese hoofdstad kunnen vanaf het najaar op iedere PC bekijken hoe veilig de wijk/straat is waar zij wonen, welke delicten (en op welke dagen en tijdstippen) worden gepleegd en welke resultaten het integraal veiligheidsbeleid oplevert. Bestuurders, raadsleden en ambtenaren van de gemeente Leeuwarden nemen de digitale Veiligheidsmonitor op vrijdag 3 juni in gebruik. Naar verwachting komt de publieksversie in oktober/november 'in de lucht'.

Bij de digitale Veiligheidsmonitor is met à©à©n muisklik te zien hoe de veiligheid en de veiligheidsbeleving van de bevolking zich in stad en wijk ontwikkelt. Het systeem alarmeert (bestuur en ambtenaren) als de uitvoering van maatregelen achterblijft of als de veiligheid achteruitgaat. Tot op heden moest deze informatie elke keer uit allerlei bronnen handmatig bij elkaar gesprokkeld worden.

De informatie voor de Veiligheidsmonitor wordt iedere vier maanden ververst. De gegevens worden aangeleverd door de politie, het openbaar ministerie, verschillende instanties en meldpunten. De verstrekte gegevens worden bij elkaar gebracht in een speciaal ontwikkelde database. De gebruikers kunnen de gewenste informatie ophalen via een interface op basis van internettechnologie.

Het informatiesysteem werd ontwikkeld door Marnix Eysink Smeets van het bureau Werk aan Veiligheid en specialisten van TNS-NIPO-Consult. Leeuwarden kreeg voor de ontwikkeling van het systeem financiële steun van het stimulerings-programma In-Axis van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Andere gemeenten en de politie hebben inmiddels al interesse voor het systeem getoond.

bron:Gemeente Leeuwarden