In 2004 zijn ruim 7 miljard roofmijten
tegen trips ingezet in de glastuinbouw. Dit is een toename van 30
procent ten opzichte van 2000. Die toename is niet het resultaat
van een uitbreiding van het areaal, maar van een hogere dosering.
Dat blijkt uit waarnemingen van het CBS.

Biologische bestrijding

In 2004 zijn meer dan 20 soorten
biologische bestrijders ingezet in de glastuinbouw, waarvan een
tiental soorten sluipwesp en een zestal soorten roofmijt.
Belangrijke plagen die biologisch bestreden worden zijn trips,
spint, witte vlieg en bladluis.

De inzet van biologische bestrijders wordt
in aantal steeds meer gedomineerd door roofmijt tegen trips.

De trips is een klein, dun insect, dat
zich voedt met plantensappen. Tripsen kunnen zich onder gunstige
omstandigheden gemakkelijk vermenigvuldigen, waardoor ze een plaag
vormen.

Toegenomen dosering

In 2004 wordt ruim 70 procent van het
totale aantal roofmijten tegen trips ingezet in de groenten onder
glas en bijna 30 procent in de bloementeelt onder glas. De helft
wordt ingezet in komkommers.

Het aantal roofmijten tegen trips in de
glastuinbouw is vrijwel uitsluitend gestegen door hogere
doseringen. Het percentage oppervlak waarop deze roofmijten zijn
toegepast, is de laatste jaren kleiner geworden. Doorslaggevend is
de toegenomen dosering bij de teelt van komkommers.

In de afgelopen tien jaar is de jaarlijkse
dosering van roofmijt tegen trips in komkommers met bijna een
factor 4 toegenomen. Dit komt doordat per teelt vaker en meer
roofmijten worden uitgezet, maar ook doordat het aantal teelten is
toegenomen van twee naar drie per jaar. Bij bloeiende planten is de
dosering eveneens toegenomen. Hier is het areaal met toepassing
echter kleiner. In gerbera’s en rozen neemt de dosering juist
af.

Afname areaal met roofmijt

Het percentage van het cultuuroppervlak
waarop de roofmijt tegen trips wordt ingezet is in 2004 lager dan
in 2000. Alleen bij bloeiende planten is het areaal met deze
roofmijten toegenomen. Bij de groenten onder glas ligt het aandeel
met 80 procent of meer beduidend hoger dan in de bloemisterij waar
de score onder 50 procent ligt.

bron:CBS