(Persbericht) Inzicht in draaiuren van uw machine of aggregaat

Ervaring leert dat er veel minder storingen optreden aan uw machines als er preventief onderhoud wordt uitgevoerd. De kans op ongeplande stilstand wordt daardoor aanzienlijk verminderd.

Op basis van de draaiuren kan het onderhoud worden ingepland. Onderhoud moet niet te vroeg, maar zeker niet te laat worden ingepland.

Vaststellen draaiuren

Met het machine monitorings systeem worden de actuele draaiuren bijgehouden. Dit kan op twee manieren:

1.Indien de machine of aggregaat beschikt over een controller dan worden de draaiuren (engine run time) uitgelezen uit de controller.
2.Indien de machine of aggregaat niet over een controller beschikt wordt via een analoge meting de draaiuren berekend.

Melden onderhoudsinterval / keuringsinterval

Daarna wordt per machine of aggregaat een onderhoudsinterval of keuringsinterval ingevoerd in het systeem. Deze wordt ingevoerd als een terugkerend alarm. Een terugkerend alarm is een alarm dat zichzelf weer opnieuw instelt nadat de alarmwaarde is bereikt.
Wordt het interval bereikt dan krijgt u daar een melding van.

Meer info

Wilt u weten hoe u inzicht krijgt in de draaiuren van uw machines of aggregaten? Kijk dan op http://www.aggregatenbeheer.nl/nl/nieuws/nieuws/101-inzicht-in-draaiuren

Noot voor de redactie à¢â‚¬Å“dit is een origineel persberichtà¢â‚¬.