Het bestuur van het IOC heeft vrijdag een
verklaring aangenomen over seksuele intimidatie en misbruik in de
sport. In dit document worden de problemen op dit gebied
aangestipt, worden de risicofactoren benoemd en worden richtlijnen
gegeven voor het voorkomen en oplossen van problemen.

Het primaire doel van de verklaring is om
atleten te beschermen tegen seksuele intimidatie en misbruik.
Daarnaast wil het IOC ook dat de mensen in de directe omgeving van
atleten zich bewust worden van problemen op dit gebied.

bron:NOC*NSF