Op vliegbasis Eindhoven zijn vandaag 28 Iraakse
veiligheidsfunctionarissen uit de provincie Al Muthanna geland voor een
drieweekse opleiding in Nederland. Doel van deze opleiding is een
aanvullende impuls te geven aan de opbouw van Iraakse
veiligheidsorganisaties in de provincie Al Muthanna. Het gaat om
twintig kaderleden van de Iraakse politie en acht officieren van het
Iraakse leger uit de provincie Al Muthanna. De opleiding wordt betaald
door het ministerie van Buitenlandse Zaken. De benodigde 120.000 euro
worden bekostigd uit het Stabiliteitsfonds. 

 
Van 21 februari tot en met 11 maart a.s. volgen twintig kaderleden van
de Iraakse politie een aanvullende opleiding over leidinggeven,
personeelszorg, mensenrechten, verdachtenverhoor en de beginselen van
het uitvoeren van een onderzoek. De acht officieren van het Iraakse
leger volgen een opleiding waarin aandacht wordt besteed aan
leiderschap, operationele besluitvorming, personeelszorg, evaluatie en
opleiding en training.  
 
Gedurende de deelname aan de multinationale troepenmacht in Irak is
door de Nederlandse militairen een grote inspanning geleverd om de
Iraakse veiligheidsorganisaties op provinciaal niveau op te bouwen. De
opbouw van deze organisaties is nodig om de Irakezen in staat te
stellen zelf te voorzien in hun eigen veiligheid.   
 
In totaal zullen in twintig maanden van Nederlandse deelname aan de
multinationale troepenmacht ruim 3300 politiemensen en militairen een
basisopleiding hebben genoten in Irak. Een klein deel heeft een
aanvullende training gevolgd, zoals bijvoorbeeld een kaderopleiding
voor officieren aan de Politie Academie in Az Zubyr. Behalve
opleidingen heeft de Nederlandse troepenmacht met de Iraakse
veiligheidsorganisaties gezamenlijk gepatrouilleerd en oefeningen
gehouden, en begeleiding en assistentie op hun werk geboden. 
 

Bron: ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken