Het Comità© ter Bescherming van Journalisten (CPJ) zegt verleden jaar
wereldwijd 56 journalisten te hebben geteld die gedood zijn als direct
gevolg van hun werkzaamheden. De CPJ zegt dat dit het hoogste aantal is
sinds 1994. In dat jaar werden 66 journalisten om het leven gebracht,
de meeste doden vielen toen in Algerije waar een burgeroorlog woedde.

In 2004 vormde Irak de gevaarlijkste plaats voor journalisten en
medewerkers van de media. Maar liefst 23 journalisten sneuvelden, het
merendeel waren Iraakse verslaggevers.

De CPJ is bezorgd over het gebrek aan persvrijheid in Rusland en landen
die deel uitmaken van de Sovjet-Unie. Moskou zou te hard optreden tegen
media die een ander geluid laten horen, zoals bij de gijzeling in
Beslan. Ook de Filipijnen wordt op de vingers getikt.

Bron: Algemene Vereniging Van Beroepsjournalisten in België