(Persbericht) Gemert, 20/09/2011 - De grootste ergernis van de mobiele telefoon gebruiker is de gebrekkige accuduur van het toestel. Dat komt naar voren uit een onderzoek van GSM onderdelen- en accessoirespecialist ReplaceDirect. Dit is vooral opmerkelijk doordat uit hetzelfde onderzoek blijkt dat de accuduur amper een rol speelt bij de keuze van de consument voor een mobiele telefoon. Accu-autoriteit ReplaceDirect verwacht voorlopig geen grote doorbraak op het gebied van de accutechnologie voor smartphones.

Maar liefst 59 procent van de ondervraagden geeft aan zich te ergeren aan de snel leeg rakende GSM accu. Dat is niet zo vreemd gezien de gebrekkige accuduur een pijnpunt is voor veel smartphones. De moderne toestellen moeten vrijwel iedere dag aan de oplader. Dit is vooral te verklaren door de achterblijvende ontwikkeling van de accutechniek bij de steeds geavanceerdere functionaliteiten van de smartphones.

Ondanks de hoge mate van ergernis geeft slechts 11 procent van de ondervraagden aan de standby- en gesprekstijd in ogenschouw te nemen bij het uitkiezen van een nieuw toestel. Bij die keuze wordt juist veel meer waarde gehecht aan zaken als het design, besturingssysteem, de prijs, het scherm en de multimediaopties. Opvallend is dat vrouwen juist veel belang hechten aan het design van de telefoon en mannen het besturingssysteem een belangrijke factor vinden.

Ontwikkelingen accutechniek in volle gang, doorbraak blijft uit
Momenteel zijn er een heleboel ontwikkelingen gaande met betrekking tot de smartphone accu. Zo duiken er regelmatig berichten op over een verlengde accuduur door toepassing van nieuwe technieken. Het zal echter nog jaren gaan duren voordat deze nieuwe technieken toepasbaar zijn voor de consumentenmarkt. Bovendien gaan ontwikkelingen gericht op de accutechniek vrijwel altijd gepaard met aanpassingen aan de software. Ook hiervoor dienen dan weer oplossingen te worden bedacht en dat kost eveneens tijd. Daarnaast zijn de huidige ontwikkelingen niet gericht op het scherm, terwijl dit juist de grootste stroomverbruiker is. En dat probleem wordt alleen maar groter doordat fabrikanten steeds grotere en scherpere schermen blijven introduceren.

Voorlopig energie besparen
ReplaceDirect verwacht dat een echte doorbraak op het gebied van accutechnologie voor de consumentenmarkt voorlopig uit zal blijven. Tot die tijd is het een kwestie van gebruikers inlichten over wat ze kunnen doen om minder energie te verspillen van de smartphone accu. ReplaceDirect zet hieronder een aantal nuttige smartphone accutips op een rij:

1. Stel het beeldscherm in op automatische helderheid, waardoor het zichzelf automatisch aan de lichtsterkte aanpast. Hoe helderder het scherm namelijk staat ingesteld, des te sneller de accu leeg is. Stel daarnaast de time-out functie van het scherm in op 15 àƒ  30 seconden.
2. Schakel connectiviteitsfuncties zoals 3G, WiFi en GPS uit indien deze niet gebruikt worden. Laat verder de bluetooth functie nooit standaard ingeschakeld staan, deze verbruikt erg veel stroom.
3. Update de smartphone regelmatig. Vaak bevinden zich in updates functies die ervoor zorgen dat de accu langer mee zal gaan.
4. Schakel automatische mailsynchronisatie uit. Synchroniseer de mail handmatig of stel de automatische mailsynchronisatie in op bijvoorbeeld elke twee uur of à©à©n keer per dag.
5. Om energie te besparen is het aan te raden om extra functies zoals gebruik van de camera met flitser en zoomfunctie, gamen, muziek luisteren en downloaden van internet te beperken.

Meer nuttige energiebespaartips voor de smartphone accu zijn te vinden op de volgende pagina: http://www.replacedirect.nl/smartphone-accutips.html