Personenalarmering met alarmdoormelding naar zorgcentrale maakt zorg op afstand mogelijk

Zaltbommel, 18-08-2009 - IRS, leverancier van woon- en zorgoplossingen, Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam, een woningcorporatie gespecialiseerd in comfortabel wonen voor 55plussers en Erasmusbrug, specialist op het gebied van automatisering en bereikbaarheid in de zorgsector, hebben op 17 juni 2009 een samenwerkingscontract getekend. Deze duurzame samenwerking werd gesloten in het kader van de plannen van de SOR om ruim 1000 woningen in Rotterdam en omgeving van optimale woonzorgvoorzieningen te voorzien door uitbreiding van domoticatoepassingen. De mogelijkheid van een beeld/spraakverbinding met een zorgcentrale is essentieel en werd bewust toegepast om zorg op afstand mogelijk te maken. IRS Comfort & Care®, een combinatie van woon- en zorgtechnologie met woon- en zorgdiensten, verzorgt ondermeer deze verbinding met de à¢â‚¬à…“De Zorglijn van Erasmusbrug, een zorgcentrale die 24 uur per dag door verpleegkundigen wordt bemand.

Vorig jaar kondigde de SOR aan om tussen 2008 en 2011 duizend woningen te bouwen en te renoveren in Rotterdam en omstreken. Voor de SOR was een van doelstellingen van dit project het bieden van een beeld-/spraakverbinding aan haar bewoners. Voor de realisatie hiervan sloegen zij de handen ineen met IRS en Erasmusbrug. Samen hebben zij eraan gewerkt om de systemen naadloos (met elkaar) te integreren, zodat er een adequate alarmering kon worden opgezet. De personenalarmering van bewoners van een SOR-complex is aangesloten op de IRS Bode®, het centrale touchscreen bedieningspaneel van de IRS woon- en zorgtechnologie. Bij een alarm wordt er direct een beeld/spraakverbinding opgezet met de meldkamer van Erasmusbrug en krijgt de dienstdoende centralist de gegevens van de desbetreffende bewoner automatisch in beeld. Hierdoor kan de meldkamer meteen inspelen op de situatie van de bewoner, ook als deze niet in staat zou zijn om terug te communiceren, en de nodige actie ondernemen.

Naast de zorgdiensten biedt de SOR haar bewoners de mogelijkheid om gemaksdiensten af te nemen via de IRS Bode®. Zo kunnen boodschappen worden besteld en bezorgd, afspraken ingepland met de pedicure, enzovoorts. Hiermee kunnen bewoners al hun zaken vanuit huis regelen.

à¢â‚¬à…“In de ongeveer 1000 woningen die worden ingericht met IRS Comfort & Care® wordt ook voorzien in personenalarmering, aldus Dick van der Meyden à¢â‚¬à…“Daarnaast stellen we een pakket aan comfort- en gemaksdiensten tegen extra betaling beschikbaar. Met de basisfaciliteit van doormelding naar de meldkamer van Erasmusbrug en de aanvullende pakketten op het gebied van veiligheid en diensten bieden we de zekerheid en veiligheid die mensen nodig hebben om lang zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen.

Op 17 juni 2009 kwamen Coen Kijk in de Vegt, General Manager van IRS, Dick van der Meyden, Directeur Wonen van Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam en Kees Verhoeven, Directeur van Erasmusbrug, bij elkaar om de samenwerking officieel te maken.

Kees Verhoeven: à¢â‚¬à…“Erasmusbrug heeft al diverse malen aangetoond op een prima wijze de verbindende schakel te kunnen bieden tussen de woningcorporatie of zorginstelling aan de ene en de leverancier van technische systemen aan de andere kant. De technologie van IRS stelt ons in staat om direct actie te ondernemen op een alarmmelding. Bij de zorgcentrale neemt Erasmusbrug de afhandeling van alle zorg- en veiligheidsgerelateerde diensten voor haar rekening. Erasmusbrug levert dus de dienstverlening rondom het deskundig opvolgen van de binnenkomende alarmmeldingen. Doordat er een beeld/spraakverbinding wordt geopend met de IRS Bode® bij de mensen thuis en de informatie over de desbetreffende bewoner meteen bij ons op het scherm verschijnt, kunnen we onmiddellijk passende maatregelen treffen. Indien nodig kunnen we zelfs op afstand de deur openen om een verzorger de woning binnen te laten. De centrale is 24 uur per dag, zeven dagen per week bemand door verpleegkundigen, die op deskundige wijze de vragen vertalen in adequate hulpverlening.

Coen Kijk in de Vegt: à¢â‚¬à…“We zien dat zorg op afstand crucialer wordt naarmate de vergrijzing er toe leidt dat er steeds meer ouderen zijn die zo lang mogelijk zelfstandig thuis, in hun eigen vertrouwde omgeving, willen blijven wonen. De SOR bouwt al jaren woningen voor 55plussers waarbij zelfstandigheid van de bewoner voorop staat. Ondertussen leveren zij niets in op veiligheid dankzij de IRS personenalarmering die is verbonden aan de Zorglijn van Erasmusbrug.

Over IRS
IRS (Integrated Residential Services) is de grootste leverancier in Nederland van intelligente woon- en zorgtechnologie in combinatie met woon- en zorgdiensten. Deze woon- en zorgoplossing, IRS Comfort & Care®, bevordert het gevoel van veiligheid, comfortabel wonen en welzijn.

IRS Comfort & Care® helpt woningcorporaties, zorginstellingen en zorgverleners met het voorbereiden van woningen op de toenemende zorgbehoefte door het leveren van een technologische oplossing die levensloopgeschikt wonen mogelijk maakt. Ook biedt IRS Comfort & Care®architecten en projectontwikkelaars onroerend goed meerwaarde, zoals snelle verhuur- en verkoopbaarheid. IRS onderscheidt zich door zeer complete, eenvoudig exploiteerbare en innovatieve woon- en zorgoplossingen te bieden tegen betaalbare prijzen.

IRS Comfort & Care® is op open internet standaarden (IP) gebaseerd en bestaat uit een IRS basissysteem, waaraan à©à©n of meer van de volgende modules voor intelligent wonen en zorgen gekoppeld worden:
à¢â‚¬¢ IRS berichtenmodule
à¢â‚¬¢ IRS box management systeem
à¢â‚¬¢ IRS huisbediening
à¢â‚¬¢ IRS portal voor huishoudelijke diensten
à¢â‚¬¢ IRS toegangscontrole
à¢â‚¬¢ IRS veiligheid
à¢â‚¬¢ IRS videobellen
à¢â‚¬¢ IRS video-intercom
à¢â‚¬¢ IRS personenalarmering

Gedurende de jaren heeft IRS honderden vastgoed- en zorgprojecten voorzien van intelligente woon- en zorgoplossingen. Gerenommeerde bedrijven als ING Vastgoed, Vesteda, Vidomes en Vestia behoren tot de vaste klantenkring van IRS.

IRS is lid van Niko Group. Niko Group is een Belgisch bedrijf dat ernaar streeft om binnen Europa toonaangevend te zijn op het vlak van het sturen en controleren van licht, energie, toegang en andere omgevingsfactoren in de leef- en werkomgeving. Daarbij gaat een specifieke aandacht naar oplossingen voor energiebesparing en voor begeleid wonen. Samen met zijn 800 werknemers ontwikkelt en produceert Niko Group innovatieve, stijlvolle en gebruiksvriendelijke oplossingen en diensten: van schakelaars en stopcontacten over lichtsturingssystemen en domotica tot serviceplatforms en telegeneeskundige toepassingen.

Voor meer informatie: www.irservices.nl en www.nikogroup.be.

Over SOR
De SOR is een woningcorporatie gespecialiseerd in comfortabel wonen voor 55-plussers met een woningbezit van ongeveer 65 gebouwen in Rotterdam, Oud-Beijerland, Brielle, Westvoorne en Krimpen aan den IJssel. Deze gebouwen bieden plaats aan circa 7.500 woningen, verzorgingsplaatsen, winkels en service ruimten. Het SOR-beleid is erop gericht een kwalitatief hoogwaardig en gevarieerd aanbod van 55-pluswoningen in diverse prijsklassen te realiseren. Zelfstandigheid van de bewoners is daarbij het uitgangspunt. De mogelijkheid om gebruik te maken van aanvullende service en zorg helpt om die zelfstandigheid zo lang mogelijk vast te houden. In alle gebouwen biedt de SOR dan ook aanvullende diensten en zorg. Meestal werkt de SOR daarbij samen met zorginstellingen verschillend in omvang en achtergrond.
Meer informatie over de SOR en haar projecten vindt u op www.ouderenhuisvesting.nl

Over Erasmusbrug
In 2008 is het nieuwe Erasmusbrug vormgegeven door een fusie tussen Erasmusbrug en twee onderdelen van Nedzorg, te weten ZorgLijn Nederland en Nedzorg A&A. Door deze fusie is een sterk en dynamisch bedrijf ontstaan, waarin een aantal belangrijke diensten samenkomen: và©rgaande kennis van ICT, Bereikbaarheid en Administratieve dienstverlening. De verschillende onderdelen hebben à©à©n scope: de zorg en welzijnsmarkt, waarin al gedurende vele jaren kennis en ervaring is opgebouwd. Dit maakt dat Erasmusbrug, met meer dan 120 klanten, een unieke positie in Nederland inneemt.

De ZorgLijn van Erasmusbrug is de grootste zorgcentrale in Nederland met ongeveer 70 zorgorganisaties als klant en ruim 30.000 abonnees voor personenalarmering. Erasmusbrug is er veel aan gelegen zich ook steeds in innovatief opzicht te onderscheiden, hetgeen ertoe heeft geleid als eerste de mogelijkheid voor personenalarmering op basis van IP technologie te kunnen aanbieden. Hiermee ligt de weg voor veel domoticatoepassingen open.

Meer informatie vindt u op www.erasmusbrug.nl.

Contactpersonen:

Integrated Residential Services BV
Contactpersoon: Tamara Vos
Hogeweg 45
5301 LJ Zaltbommel
[email protected]

Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam
Contactpersoon: Sandra Winkels
[email protected]
www.ouderenhuisvesting.nl

Erasmusbrug
Contactpersoon: Margo Baar
[email protected]
www.erasmusbrug.nl

Website: http://www.irservices.nl