Ruim 1000 woningen levensloopgeschikt met IRS 5G woon- en zorgtechnologie

Vaassen, 19 november 2009 - IRS heeft op de eerste dag van de Beurs Domotica & Slim Wonen de Smart Homes Award in de wacht gesleept. IRS werd genomineerd met een vooruitstrevend project bij Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam. Deze woningcorporatie, gespecialiseerd in comfortabel wonen voor 55-plussers, is bezig met de uitvoering van een ambitieus project, waarbij meer dan 1000 woningen in Rotterdam en omgeving levensloopgeschikt worden gemaakt, gebruikmakend van de IRS 5G woon- en zorgtechnologie. De Smart Homes Award heeft als doel intelligente, efficiënte en vooruitstrevende domoticaprojecten in de schijnwerpers te zetten. Er werd dit jaar bij de uitreiking van de award vooral gekeken naar hoe domotica het leven van gebruikers comfortabeler maakt.

Op 18 november, direct na de opening van de Beurs Domotica & Slim Wonen, werd dit jaar voor de tweede keer de Smart Homes Award uitgereikt. De drie genomineerden, waaronder IRS, kregen de kans hun nominatie toe te lichten. Na juryoverleg beloonde de jury IRS met de Smart Homes Award. à¢â‚¬Å“De visie en durf van Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam en de samenwerking met IRS is gewoonweg datgene geweest waarom wij als jury van Smart Homes de Award hebben toegekend aan IRS. Dit is een voorbeeld van een woningcorporatie die zijn rol heeft gepakt. Er zijn nog wel een aantal stappen te maken; het in kaart brengen van de precieze wens van de klanten. Een goede samenwerking met verschillende partijen is hierbij van essentieel belang om zo de juiste diensten aan te kunnen bieden‘˜‘˜, aldus de jury van Smart Homes Award.

De stichting Smart Homes riep in 2008 deze award in het leven om projecten, en de achterliggende organisaties, op het gebied van domotica in de schijnwerpers te zetten. Bij de Smart Homes Award werd dit jaar niet gekeken naar de technische ontwikkelingen binnen domotica, maar juist naar de toepassing ervan in specifieke projecten en naar hoe een project tot stand is gekomen en hoe domotica het leven van gebruikers comfortabeler maakt. IRS werd genomineerd vanwege de woon- en zorgtechnologie die IRS levert aan de SOR. Deze technologie stelt mensen met een zorgbehoefte in staat langer zelfstandig en comfortabel thuis te blijven wonen. De beeld/spraakverbinding met de meldkamer van Erasmusbrug maakt acute zorg op afstand mogelijk, waardoor het zorgproces efficiënter en dus ook goedkoper wordt.

Door toenemende vergrijzing, het verwachte tekort aan personeel in de zorg en de wens van veel ouderen om langer zelfstandig thuis te blijven wonen, zijn initiatieven die levensloopgeschikt wonen mogelijk maken noodzakelijk. In 2008 kondigde de SOR aan om tussen 2008 en 2011 ongeveer duizend te bouwen en te renoveren woningen te voorzien van woon- en zorgtechnologie om levensloopgeschikt wonen daadwerkelijk te realiseren. Essentieel onderdeel van levensloopgeschikt wonen is het plaatsen van zorgtechnologie in de woningen, die 24-uurs personenalarmering met alarmdoormelding mogelijk maakt. De zorgtechnologie in de woningen van Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam bestaat uit trekschakelaars, personenalarmering en een beeld- en spraakverbinding met de à¢â‚¬Å“Zorglijnà¢â‚¬ van Erasmusbrug, een zorgcentrale die 24 uur per dag door verpleegkundigen wordt bemand. Met de IRS Bode®, een centraal bedieningspaneel dat in alle woningen wordt geplaatst, kan alle technologie vanuit à©à©n punt in huis worden bediend.

Verder wordt door de SOR grote waarde gehecht aan de mogelijkheid tot videobellen en was dit een van de redenen waarom IRS werd gekozen als leverancier van de domotica. à¢â‚¬Å“Vaak raken ouderen in een sociaal isolement. Het komt regelmatig voor dat oudere bewoners van wooncomplexen zes weken lang geen bezoek krijgen van bijvoorbeeld kinderen. Met videobellen van IRS kunnen de bewoners toch persoonlijk, en belangrijker, visueel contact onderhouden met hun familie. Bovendien kunnen ze ook beeldbellen met de andere bewoners en zo hechter samen leven,à¢â‚¬ aldus Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam.
à¢â‚¬Å“Wij zijn uiteraard erg blij met deze Smart Homes Award en de erkenning die ermee gepaard gaat,à¢â‚¬ zegt Hylke Meijer, Account Manager bij IRS. à¢â‚¬Å“Met de verschillende mogelijkheden die de IRS woon- en zorgtechnologie biedt, zoals toegangscontrole, personenalarmering en videobellen hoeven bewoners zich geen zorgen te maken over zorg, veiligheid en welzijn. Bovendien is de manier waarop de SOR, Erasmusbrug en IRS samenwerken uniek. Nergens anders bestaat een dergelijk systeem waarbij niet alleen een beeld/spraakverbinding tussen de bewoner en zorgcentrale wordt geopend, maar waarbij direct de juiste zorggegevens worden gekoppeld aan de bewoner.à¢â‚¬

Over IRS:
IRS (Integrated Residential Services), onderdeel van de Niko Group (www.nikogroup.be), is de grootste leverancier in Nederland van intelligente woon- en zorgtechnologie, gecombineerd met woon- en zorgdiensten. De woon- en zorgoplossingen van IRS bevorderen het gevoel van veiligheid, comfortabel wonen en welzijn. De combinatie van intelligente woon- en zorgtechnologie met woon- en zorgdiensten helpen woningcorporaties, zorginstellingen en zorgverleners met het voorbereiden van woningen op de toenemende zorgbehoefte. IRS onderscheidt zich door zeer complete, eenvoudig exploiteerbare en innovatieve woon- en zorgoplossingen te bieden tegen betaalbare prijzen. Daarnaast is IRS à©à©n van de eerste leveranciers in Nederland van intelligente woon- en zorgtechnologie gebaseerd op een open IP-infrastructuur (Internet Protocol). Gedurende de jaren heeft IRS honderden vastgoed- en zorgprojecten voorzien van intelligente woon- en zorgoplossingen. Gerenommeerde bedrijven als ING Vastgoed, Vesteda, Vidomes, Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam en Vestia behoren tot de vaste klantenkring van IRS. Meer informatie: www.irservices.nl

Over de SOR:
De SOR (Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam) is een woningcorporatie gespecialiseerd in comfortabel wonen voor 55plussers met een woningbezit van ongeveer 65 gebouwen in Rotterdam, Oud-Beijerland, Brielle, Westvoorne en Krimpen aan den IJssel. Deze gebouwen bieden plaats aan circa 7.500 woningen, verzorgingsplaatsen, winkels en service ruimten.

Het SOR-beleid is erop gericht een kwalitatief hoogwaardig en gevarieerd aanbod van 55-pluswoningen in diverse prijsklassen te realiseren. Zelfstandigheid van de bewoners is daarbij het uitgangspunt. De mogelijkheid om gebruik te maken van aanvullende service en zorg helpt om die zelfstandigheid zo lang mogelijk vast te houden. In alle gebouwen biedt de SOR dan ook aanvullende diensten en zorg. Meestal werkt de SOR daarbij samen met zorginstellingen verschillend in omvang en achtergrond. Meer informatie: www.ouderenhuisvesting.nl.

Contactpersonen:
Integrated Residential Services BV
Contactpersoon: Tamara Vos
Schorsweg 4
8171 ME Vaassen
[email protected]
Tel: +31 0578 - 578 600

Jibe!® Marketing & Events
Contactpersoon: Debbie Rog
Veerdijk 42Q
1531 MS Wormer
[email protected]
Tel: +31 (0)75 6470523

Website: http://www.irservices.nl/