De laatste jaren groeit het aantal commerciële tandheelkundige praktijken welke zich profileren als gespecialiseerde à¢â‚¬Å“angsttandartsà¢â‚¬ praktijken. De door hen veelal geboden ultieme oplossing voor de tandartsangst is een eenmalige, volledige tandheelkundige behandeling in narcose. Wetenschappelijk gezien is dit echter absoluut geen oplossing voor de angst. De patiënt krijgt hierbij geen gelegenheid de oorzaak van zijn angst aan te pakken en blijft dus bang. Hierdoor zal de patiënt na de narcosebehandeling de reguliere tandheelkundige zorg blijven vermijden met verdere negatieve gevolgen voor de gezondheid van het gebit. Bovendien is een behandeling onder narcose relatief kostbaar, leidt dit eerder tot onnodige extracties van gebitselementen en bestaat er altijd een zeker gezondheidsrisico voor de patiënt.
Angst voor de tandarts kan pas structureel afnemen of beheersbaar worden als de patiënt in de gelegenheid wordt gesteld positieve ervaringen bij zijn tandarts op te doen waardoor de negatieve ervaringen uit het verleden vervagen. Hiervoor worden speciale behandelprotocollen gevolgd welke in het algemeen plaats vinden binnen de centra voor bijzondere tandheelkunde (CBT‘˜s; http://www.cobijt.nl/CenterList.aspx), door een hiertoe gespecialiseerde tandarts, al dan niet ondersteund door een psycholoog. Een tandheelkundige behandeling in narcose kan dan uiteraard onderdeel zijn van het totale behandelplan, met name bij extreme behandelachterstand, maar is nooit een doel op zich.
De centra voor bijzondere tandheelkunde werken volgens kwaliteitscriteria welke zijn afgesproken binnen het Centraal Overleg BIJzondere Tandheelkunde (COBIJT), en worden onderschreven door alle zorgverzekeraars. Het is opmerkelijk dat in elk geval de schijn gewekt wordt dat dezelfde zorgverzekeraars voorbij lijken te gaan aan de door hen onderschreven criteria door met vele commerciële narcosepraktijken behandelovereenkomsten te sluiten.
In schril contrast met de vercommercialisering van narcose faciliteiten staat het schrijnende tekort hieraan in instellingen en ziekenhuizen waar een categorie patiënten behandeld wordt die voor hun tandheelkundige zorg volledig afhankelijk is van behandeling onder narcose. Het zou de zorgverzekeraars dan ook sieren als zij zich juist hard zouden maken de narcosefaciliteiten op deze locaties te ondersteunen of zelfs te faciliteren.
Het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) en de Stichting Bijzondere Tandheelkunde (SBT) verzorgen twee opleidingen tot differentiatie binnen de bijzondere tandheelkunde, te weten de opleiding tot Tandarts Angstbegeleiding (TA) en de opleiding tot Tandarts Gehandicaptenzorg (TG). Informatie: Dyonne L.M. Broers, tandarts, SBT, Tel. 020-5188541, [email protected], www.sbt.nl.
De geaccrediteerde tandartsen van beide opleidingen alsmede de centra voor bijzondere tandheelkunde zijn te vinden op de website van de VBTGG http://www.vbtgg.nl/clienten/adressen/
Voor nadere informatie:
Ted G.M.Zuidgeest, tandarts gehandicaptenzorg, voorzitter VBTGG,
tel. +31 6 21216400, [email protected], www.vbtgg.nl.

De Vereniging tot Bevordering der Tandheelkundige Gezondheid voor Gehandicapten (VBTGG) heeft als wetenschappelijke vereniging als doelstelling à¢â‚¬Å“Het bevorderen van de tandheelkundige gezondheidszorg voor mensen met een beperking". Daarnaast maakt zij zich sterk voor de toegankelijkheid van tandheelkundige zorg voor mensen met een extreme angst voor de tandarts.
Dit persbericht wordt ondersteund door de besturen van de Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde (NVvK) en het Centraal Overleg BIJzondere Tandheelkunde (COBIJT)