High Tech Analysis, business magazine van
AME Research, publiceert een onderzoek naar financiële
prestaties van ziekenhuizen in Nederland. Isala Klinieken uit
Zwolle komt daaruit als het financieel best presterende ziekenhuis
naar voren. Het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam presteert
het zwakst.

Het onderzoek omvat financiële
prestaties in 2004 en 2005 van acht universitaire medische centra,
19 topklinische ziekenhuizen en drie grote algemene ziekenhuizen.
Het concentreert zich op macro-economisch toegevoegde waarde en
informatieproductiviteit. Alle ziekenhuizen schieten tekort in
productiviteit van hun informatiestromen. Isala Klinieken uit
Zwolle presteert het meest efficiënt. Daarna volgen het Jeroen
Bosch ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch en Antonius in
Nieuwegein Naast het AMC bungelen het Deventer ziekenhuis en
Catharina uit Eindhoven onderaan. AME Research heeft (nog) geen
verband gevonden tussen financieel presteren en kwalitatief
presteren zoals onderzocht door het Algemeen Dagblad.

Nu marktwerking modewoord is in de zorg
analyseerde AME Research de ziekenhuizen financieel alsof zij
commerciële, beursgenoteerde ondernemingen zijn. Dan blijkt
dat zij financieel zwakker presteren dan eveneens op dezelfde
manier onderzochte zeven buitenlandse beursgenoteerde
ziekenhuisketens uit onder meer Duitsland en Zweden. In het
bijzonder liggen de personeelskosten in procenten van de omzet in
Nederland een stuk hoger dan bij deze commerciële
ziekenhuizen. Het rapport in High Tech Analysis doet elf
aanbevelingen tot prestatieverbetering. De 30 ziekenhuizen hebben
in 2005 samen een omzet van € 8,7 miljard en 99.400
werknemers. Wanneer zij voor € 665 miljoen
efficiencymaatregelen nemen, vooral op het gebied van
procesautomatisering verbeteren hun financiële indicatoren
aanzienlijk.

bron:AMR Research