Dinsdag 22 februari heeft de officier van justitie te Utrecht voor het
eerste de rechter gevraagd een ISD-maatregel op te leggen.

De 29-jarige verdachte stond terecht voor diefstal van een portemonnee,
diefstal van geld door te pinnen met de bankpas uit de portemonnee en
handel in heroïne en cocaïne. Daarnaast werden er nog twee ad info
feiten meegenomen: diefstal drugs en heling.

Sinds oktober 2004 is het mogelijk de rechter te vragen deze maatregel
op te leggen aan een stelselmatige dader voor een periode van maximaal
twee jaar volgens de 'Richtlijn voor strafvordering bij meerderjarige
zeer actieve veelplegers'. Primair doel van deze nieuwe richtlijn is
het criminele gedrag onmogelijk te maken door langdurige
vrijheidsbeneming, en indien de verdachte daartoe gemotiveerd is, kan
een hulpverleningstraject worden gestart.

In de zaak die gisteren door de rechtbank werd behandeld, laat de
rapportage zien dat de verdachte, die gelabelled is als veelpleger,
grote kans op recidive vertoont. Als risico-factoren komen naar voren
drugsgebruik, het niet goed kunnen omgaan met geld, de gebrekkige
opleiding en werkervaring, de huisvesting en de omgeving. De verdachte
gaf ter zitting ook zelf aan niet in staat te zijn de problemen op te
lossen. "Het is nodig dat ik aan mijzelf werk", verklaarde hij.

De officier van justitie schetste de criminele carrià¨re van de
verdachte met als conclusie "dat dit een halt moet worden toegeroepen.
Deze verdachte voldoet aan de criteria die zijn gesteld voor de
ISD-maatregel. Primair moet de maatschappij beveiligd worden tegen het
structurele criminele gedrag. Ondanks dat er al sinds 1992
hulpverlening wordt geboden, is deze verdachte steeds weer in hetzelfde
gedrag vervallen, zodat ik een drangtraject met een forse justitiële
stok achter de deur nodgi acht". Zij eiste de onvoorwaardelijke
ISD-maatregel voor de maximale termijn van twee jaar.

Het traject dat deze verdachte zal kunnen volgen in de Piet
Roordakliniek in Apeldoorn betreft een gesloten periode van drie tot
vier maanden, gevolgd door een periode in het buitencentrum van zes tot
negen maanden dat gericht is op resocialisatie. Voor de resterende tijd
kan er sprake zijn van begeleid wonen. Gedurende de uitvoering van de
ISD-maatregel zal de trajectbegeleider vanuit GAVO de cliënt blijven
begeleiden. Mocht in deze periode de verdachte terugvallen, dan volgt
overplaatsing naar het Wolvenplein, waar de trajectbegeleider en de
programmadirecteur ISD bekijken hoe de ISD-maatregel verder ingevuld
kan worden.

De uitspraak is over twee weken.

Bron: Openbaar Ministerie