Vanaf 29 april 2005 is de 'Yad Vashem' expositie in het Museon in Den Haag voor het publiek opengesteld. Deze tentoonstelling staat in het teken van de 4400 Nederlanders die Joodse medeburgers hebben gered in de Tweede Wereldoorlog. Speciaal voor hen heeft Yad Vashem de eretitel 'Rechtvaardigen onder de volkeren' in het leven geroepen. In het Museon is een videopresentatie te zien van de eremuur van het Yad Vashem gebouw in Jeruzalem waarop de 4400 namen te lezen zijn. Naar aanleiding van het onlangs uitgegeven Lexicon, waarin deze namen staan vermeld, hebben het Museon en de Ambassade van Israël het initiatief voor deze expositie genomen. De tentoonstelling maakt deel uit van de permanente expositie 'Kind in oorlog' en is te bezoeken tot en met 8 mei 2005. 

Yad Vashem is een tekst uit het Oude Testament, uit het boek Jesaja. Het betekent 'Ik zal u binnen mijn muren een naam en een plaats geven'. Sinds 1953 is het de naam van een instituut dat door de Knesset, het Israelische parlement, werd opgericht. Het wil bovenal de herinnering aan de Holocaust levend houden en de slachtoffers herdenken. 
 
Op 3 mei a.s. om 13.30 uur zal de heer J. Levy, voorzitter van Yad Vashem Nederland, een lezing met filmbeelden verzorgen onder de titel 'Moed tot verzet, redding van Joodse medeburgers'.  
 
In deze expositie wordt de Tweede Wereldoorlog vanuit het perspectief van kinderen belicht. Hoe was het om kind te zijn in oorlogstijd? Wat kon een kind wel en niet begrijpen? Welke invloed had de oorlog op hun dagelijkse leven? Antwoorden op deze vragen zijn terug te vinden in verhalen, voorwerpen, foto's, filmfragmenten en documenten van 34  
bekende en onbekende mensen, die kind waren toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Zij laten 
zeer dierbare voorwerpen zien die hun waarde meestal niet danken aan hun uitzonderlijke  
schoonheid maar aan de verhalen en herinneringen die erachter schuil gaan. 
In de expositie worden ook, middels een plaquette, 1691 kinderen tussen 4 maanden en 20 jaar oud herdacht, die door het Nazi-regime zijn vermoord. Kinderboekenschrijfster Kitty Koster heeft zich na de oorlog ingezet om de namen van de weggevoerde Joodse kinderen te redden. De Haagse beeldhouwer Theo van der Nahmer heeft het ontwerp voor de plaquette gemaakt.   
 
 
bron:Museon