Leersum/Dordrecht, 19 mei 2009

CMinterim is een nieuw initiatief van CM Partners en Indoles voor het leveren van IT-Contractmanagers die afgerekend worden op basis van resultaat.

De afgelopen jaren is het belang van contractmanagement significant toegenomen. Met de toename van de omvang en de complexiteit van hedendaagse contracten neemt ook het inzicht toe dat goed contractmanagement een belangrijke factor is bij het bereiken van het optimale contractresultaat. Zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers (leveranciers) hebben hun eigen methodes om deze contracten te managen. Met de ontwikkeling van het inzicht dat contractmanagement een belangrijke succesfactor is, groeit ook de uitdaging om het contractmanagement professioneel in te richten en te bemannen.

Via CMinterim kunnen organisaties (kopers en leveranciers) een beroep doen op interim contractmanagers. Alle contractmanagers van CMinterim zijn geschoold in de methode CATS CM. Niet alleen hanteren ze deze methode bij het managen van uw contract, ze zullen tegelijk werken aan de professionalisering van het contractmanagementproces opdat de hehaalde resultaten blijven geborgd na hun vertrek.
CMinterim is bereid daar ook verantwoordelijkheid in te nemen op basis van afgesproken KPI´s. De opdrachtgevers van CMinterim betalen een deel van het tarief alleen als deze doelstellingen worden behaald. Interim contractmanagers die werken en betaald worden op basis van resultaatverantwoordelijkheid, een revolutionaire aanpak.

CMinterim is een initiatief van CM Partners en Indoles. Zij hebben hun krachten op het gebied van contractmanagement gebundeld in deze vernieuwende propositie. CM Partners is specialist in contractmanagement en ontwikkelaar van de CATS CM methodiek. Indoles levert interim management diensten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Gert-Jan Vlasveld, [email protected], +31 6 44351529
Kees van der Westen, [email protected], +31 6 13139909