(Persbericht) Almere, 5 oktober 2011 IT-executives beschikken over meer competenties dan ze nodig hebben om hun functie te kunnen uitoefenen. Dit blijkt uit een onderzoek dat IT-detacheerder neomax heeft gehouden onder 255 IT-executives. Tijdens dit onderzoek hebben de executives beoordeeld in welke mate zij over bepaalde competenties beschikken en in welke mate zij behoefte hebben aan deze competenties voor hun functie. Hieruit blijkt dat IT-executives van mening zijn dat ze over ruim voldoende competenties beschikken. Er zijn slechts drie competenties marktgerichtheid, netwerkvaardigheden en onderhandelingsvaardigheden die men niet ruim voldoende in huis denkt te hebben. De competentie waarop de IT-executives zichzelf het best waarderen is analytisch vermogen.

De top 5 competenties waar IT-executives naar eigen zeggen over beschikken zijn:
- Analytisch vermogen
- Samenwerken
- Aanpassingsvermogen
- Klantgerichtheid en service-oriëntatie
- Besluitvaardigheid

Stephan Bosman, directeur van neomax: à¢â‚¬Å“Kijkend naar de resultaten zijn er twee conclusies mogelijk. Allereerst is het waarschijnlijk lastig jezelf objectief te beoordelen. Ik vraag me af of het functioneren van het IT-management wel competentiegericht beoordeeld wordt. Als je immers geen feedback krijgt op je competenties is het lastig deze goed te evalueren. Een tweede conclusie kan zijn dat IT-executives te weinig uitdaging ervaren. Om de oorzaak hiervan te achterhalen is echter nader onderzoek vereist. Het is natuurlijk een goed gegeven dat de IT-executives zo capabel zijn. Ik verwacht namelijk dat door de consumerization van IT de business steeds meer kennis en middelen krijgt om de IT-executives uit hun comfortzone te halen.à¢â‚¬

Onderzoek
Neomax heeft onderzoek gedaan naar de richting waarin interne IT-afdelingen zich ontwikkelen. Neomax heeft dit onderzoek uitgevoerd vanuit het besef dat verschillende organisatievormen verschillende competenties, kennis en kunde van de IT‘˜ers vereisen. In de whitepaper Compententies wordt gesproken over welke competenties IT-managers en IT-medewerkers in de verschillende organisatievormen beschikken en over welke competenties ze volgens de IT-managers dienen te beschikken. De whitepaper is te downloaden via: http://neomax.nl/whitepapers/aanvragen-whitepaper-competenties/.

---------------------
Over neomax
Neomax is een Nederlandse IT-detacheerder actief op het gebied van beheer, support en infrastructuur. In alles wat neomax doet, staat à¢â‚¬Å“first people, then systemsà¢â‚¬ voorop. Om deze visie kracht bij te zetten, heeft het bedrijf twee doelstellingen die ten grondslag liggen aan alle activiteiten. Neomax wil partner zijn van 500 van de top 500 bedrijven in Nederland en wil dat elke IT‘˜er neomax op zijn CV wil hebben staan. Om dit te bereiken deelt neomax kennis met IT-managers en kijkt samen met hen naar competentiemanagement en wat nodig is om de IT-afdeling tot een succes te maken. Door haar goede netwerk staat neomax in nauw contact met de doelgroep, gaat de dialoog aan met potentiële kandidaten en weet wat hen beweegt. Deze informatie is voor IT-managers van toegevoegde waarde, neomax vertelt hen wat ze moeten bieden om iemand met de juiste skills binnen te halen en te boeien. Neomax focust voor haar medewerkers op interessante opdrachten en opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden. Naast certificeringen zet het bedrijf in op de ontwikkeling van de soft skills van IT‘˜ers. De focus op partnering met klanten en IT-professionals zorgt ervoor dat de beste match wordt gemaakt; niet alleen op hard skills, maar juist op de soft skills. Inmiddels heeft neomax meer dan 100 gekwalificeerde IT-professionals in dienst, zowel Young Professionals als specialisten met jarenlange ervaring. Zij ondersteunen dagelijks het succes van de klanten. Neomax is betrokken en biedt op maat en kwaliteitgerichte dienstverlening. Het bedrijf is NEN 4400-1 gecertificeerd en is gevestigd in Almere. Voor meer informatie zie: www.neomax.nl.

Voor meer informatie:
Marcommit PR
Eline Visser
[email protected]
035-5822730