(Persbericht) Almere, 21 september 2011 IT-medewerkers beschikken over minder competenties dan gewenst door IT-executives. Dit blijkt uit een onderzoek dat IT-detacheerder neomax heeft gehouden onder 255 IT-executives. Tijdens dit onderzoek hebben de executives beoordeeld in welke mate hun medewerkers over bepaalde competenties beschikken en in welke mate deze competenties gewenst zijn op hun IT-afdeling. Over een breed front mag er wat betreft de IT-executives bijgespijkerd worden. Alleen het analytisch vermogen van de IT-medewerkers is beter dan gewenst. Kijkend naar het verschil tussen beschikbare en gewenste competenties springen luistervaardigheid en organisatiesensitiviteit eruit: hier valt nog het meeste werk te verzetten door de medewerkers.

IT-executives geven aan het meest behoefte te hebben aan de volgende competenties bij IT-medewerkers:
à¢â‚¬¢ Klantgerichtheid en service-oriëntatie
à¢â‚¬¢ Samenwerken
à¢â‚¬¢ Aanpassingsvermogen
à¢â‚¬¢ Informatieanalyse en probleemoplossing
à¢â‚¬¢ Kwaliteitsgerichtheid

à¢â‚¬Å“Ik vind het zorgwekkend dat IT-executives vinden dat hun medewerkers over minder competenties beschikken dan gewenstà¢â‚¬, aldus Stephan Bosman, directeur van neomax. à¢â‚¬Å“Twee mogelijke oorzaken hiervan zijn dat het testen op competenties nog niet voldoende wordt meegenomen in het wervingstraject en dat medewerkers hun competenties niet verder ontwikkelen op het moment dat zij binnen de organisatie aan de slag gaan. Het evalueren en testen van competenties heeft daarom een belangrijke plek in ons wervingstraject. Daarnaast speelt competentieontwikkeling bij ons ook een belangrijke rol, dit borgen we door middel van verschillende trainingen voor onze IT-professionals. Het is belangrijk om te weten aan welke competenties IT-executives het meest waarde hechten, zodat we onze klanten op dit gebied optimaal kunnen ondersteunen.à¢â‚¬

Onderzoek
Neomax heeft onderzoek gedaan naar de richting waarin interne IT-afdelingen zich ontwikkelen. Neomax heeft dit onderzoek uitgevoerd vanuit het besef dat verschillende organisatievormen verschillende competenties, kennis en kunde van de IT‘˜ers vereisen. In de whitepaper Compententies wordt besproken over welke competenties IT-managers en IT-medewerkers in de verschillende organisatievormen beschikken en over welke competenties ze volgens de IT-managers dienen te beschikken. De whitepaper is te downloaden via: http://neomax.nl/whitepapers/aanvragen-whitepaper-competenties/.

---------------------

Over neomax
Neomax is een Nederlandse IT-detacheerder actief op het gebied van beheer, support en infrastructuur. In alles wat neomax doet, staat à¢â‚¬Å“first people, then systemsà¢â‚¬ voorop. Om deze visie kracht bij te zetten, heeft het bedrijf twee doelstellingen die ten grondslag liggen aan alle activiteiten. Neomax wil partner zijn van 500 van de top 500 bedrijven in Nederland en wil dat elke IT‘˜er neomax op zijn CV wil hebben staan. Om dit te bereiken deelt neomax kennis met IT-managers en kijkt samen met hen naar competentiemanagement en wat nodig is om de IT-afdeling tot een succes te maken. Door haar goede netwerk staat neomax in nauw contact met de doelgroep, gaat de dialoog aan met potentiële kandidaten en weet wat hen beweegt. Deze informatie is voor IT-managers van toegevoegde waarde, neomax vertelt hen wat ze moeten bieden om iemand met de juiste skills binnen te halen en te boeien. Neomax focust voor haar medewerkers op interessante opdrachten en opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden. Naast certificeringen zet het bedrijf in op de ontwikkeling van de soft skills van IT‘˜ers. De focus op partnering met klanten en IT-professionals zorgt ervoor dat de beste match wordt gemaakt; niet alleen op hard skills, maar juist op de soft skills. Inmiddels heeft neomax meer dan 100 gekwalificeerde IT-professionals in dienst, zowel Young Professionals als specialisten met jarenlange ervaring. Zij ondersteunen dagelijks het succes van de klanten. Neomax is betrokken en biedt op maat en kwaliteitgerichte dienstverlening. Het bedrijf is NEN 4400-1 gecertificeerd en is gevestigd in Almere. Voor meer informatie zie: www.neomax.nl.

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met:
Marcommit PR
Eline Visser
[email protected]
035-5822730