Onsight annonceert nieuwe diensten voor het beveiligen van grote en middelgrote organisaties. Vanwege wet- en regelgeving is het veelal vereist om periodiek onderzoek te doen naar het niveau van de IT-beveiliging. Met de beveiligingsdiensten krijgen organisaties inzicht in zwakheden en knelpunten en krijgen zij aanbevelingen om deze aan te pakken.

Met de nieuwe RISS-diensten (Review Information Security Systems) van Onsight krijgen organisaties inzicht in het beveiligingsniveau van hun organisatie. Hierbij worden zowel organisatorische, technische als fysieke aspecten onderzocht en beoordeeld. Zwakheden en knelpunten in de beveiligingsinfrastructuur worden geanalyseerd en gerapporteerd. Met de aanbevelingen uit de rapportage kunnen organisaties concreet aan de slag. De onderzoeken richten zich ondermeer op analyse van het internetverkeer, belasting en beveiliging van webservers en performance van webapplicaties.

Ferry Kemps, manager Business Consultancy van Onsight:

à¢â‚¬Å“Goed inzicht in het beveiligingsniveau en de effectiviteit van genomen maatregelen helpt security-incidenten te voorkomen. Daarnaast willen bedrijven meer grip krijgen op zakelijk en niet-zakelijk gebruik van IT-middelen. Het gebruik van ´Social Media‘˜ zoals Twitter en LinkedIn biedt kansen, maar kan ook risico‘˜s met zich meebrengen. Gebruikers ervaren vaak performanceproblemen die niet eenvoudig te achterhalen zijn. Met de RISS-diensten krijgen IT-managers en security officers concrete rapportages en kunnen zij direct aan de slag. Door de onderzoeken periodiek te laten uitvoeren, stijgt het beveiligingsniveau en worden knelpunten echt opgelost.à¢â‚¬