Italië en Frankrijk zijn in een vergevorderd stadium om een akkoord te sluiten over liberalisering van de energiemarkt. Naar verluidt zal binnen zeer afzienbare tijd een Memorandum of Understanding worden overeengekomen tussen de Italiaanse energiereus Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (ENEL) en zijn Franse pendant Electricità© de France (EDF).

Volgens het Memorandum of Understanding zal ENEL toegang krijgen tot de Franse energiemarkt. Daarnaast zal ENEL kunnen gaan deelnemen aan de verdere ontwikkeling van de derde generatie nucleaire centrales (EPR). EDF kan zijn belang in het Italiaanse Edison uit te breiden, en krijgt daarmee een grotere toegang tot de Italiaanse energiemarkt. Op het lijstje van ENEL stond een aantal wensen:
* verwerving van een belang van 35 procent in het Franse SNET (het voormalige Charbonnages de France, waarin EDF een belang van 18,5 procent heeft, en dat wordt gecontroleerd door het Spaanse Endesa)
* deelname aan de exploitatie van bestaande Franse kerncentrales
* gebruikmaken van lokale energiedistributiekanalen en verkoopactiviteiten in Frankrijk

* het verkrijgen van een aandeel in elektriciteitscentrales die EDF gaat opzetten buiten Frankrijk

* deelname aan een op te richten onderneming die de verspreiding van de derde generatie nucleaire centrales (EPR) in het buitenland zal bevorderen.

Het is nog onzeker of al deze wensen zullen worden ingewilligd. Volgens Italiaanse media zou de omvang van het Italiaanse pakket de vrees hebben gewekt aan Franse zijde voor verzoeken om een vergelijkbare toegang tot de Franse markt door andere Europese bedrijven. EDF heeft reeds contact gezocht met de Europese Mededingingscommissie; de deal zou op het randje zijn van de communautaire mededingingsregels. Aan Italiaanse kant bestaat optimisme dat men op korte termijn tot een akkoord komt in ruil voor inwilliging van het Franse verzoek tot een uitbreiding van het belang van EDF in het Italiaanse Edison boven de nu geldende drempel van 2 procent.
Dit kan een nieuwe stap betekenen op weg naar een grotere liberalisering van de Europese energiemarkt. Interessant is dat de Italiaanse intenties zo duidelijk zijn gericht op het verwerven van een aandeel in (de kennis over) de nieuwste generatie kerncentrales. In de Italiaanse kranten wordt gesproken over een belang van 10 procent in de nieuwe centrale in Flamanville (Normandië). Daarmee wordt belangrijk voorwerk verricht voor een eventuele terugkeer naar de opwekking van kernenergie in Italië.

bron:EVD