Elke luchtvaartmaatschappij die 's nachts
of in de vroege ochtend in strijd met de aan haar toegewezen
vertrek- en landingstijden (slots) op de luchthaven Schiphol landt
of vertrekt, riskeert een boete van de Inspectie Verkeer en
Waterstaat. Dat zijn de inspectie en de Stichting Airport
Coordination Netherlands (SACN), de partij die voor Schiphol de
slots onder de luchtvaartmaatschappijen verdeelt, onderling
overeengekomen.

SACN blijft verantwoordelijk voor het
toezicht op de vertrek- een aankomsttijden, maar krijgt met deze
regeling een stok achter de deur om notoire overtreders aan te
pakken. Een luchtvaartmaatschappij die na herhaaldelijke
waarschuwingen van de slotcoördinator overtredingen begaat,
wordt door de inspectie een last onder dwangsom opgelegd van 15.000
euro per verdere overtreding. Die boete kan oplopen tot een maximum
van 300.000 euro. De maatregel wordt weer opgeheven als de
maatschappij een jaar lang geen overtredingen begaat.

De maatregel geldt voor maatschappijen die
in strijd met de afspraken landen en starten tussen 23.00 en 7.00
uur. Vooral op dat moment is een aanscherping van de handhaving
nodig omdat dan een situatie dreigt dat overtreders de jaarlijks
beschikbare geluidsruimte vroegtijdig opsouperen, waardoor
luchthaven en andere luchtvaartmaatschappijen worden gedupeerd en
de nachtrust van omwonenden wordt verstoord.

Bron: Inspectie Verkeer en Waterstaat