IVW : Bezwaar Onur Air ongegrondNaar aanleiding van het bezwaar van Onur Air tegen het besluit van de Inspectie Verkeer en Waterstaat waardoor Onur Air van 12 tot 24 mei 2005 geen vluchten van en naar Nederland heeft mogen uitvoeren, is vandaag besloten dat het toenmalige besluit terecht is genomen.

De hoeveelheid gevallen waarin Onur Air niet voldeed aan de veiligheidsvoorschriften in de periode van 2003 tot en met 2005 en de snelle opeenstapeling daarvan voorafgaand aan het besluit geven de inspectie voldoende reden om tot het besluit te komen. De Inspectie heeft als nationale toezichthouder op het gebied van luchtvaartveiligheid het mandaat om dergelijke besluiten te nemen. De Inspectie was in dit geval als verantwoordelijke toezichthouder ook genoodzaakt om in het belang van de veiligheid op te treden.

Duitsland, Frankrijk en Zwitserland hebben op eigen gezag soortgelijke maatregelen genomen. Er zijn geen internationale afspraken die deze bevoegdheid inperken.
Het besluit was voldoende zorgvuldig genomen. De problemen sleepten al jaren voort en er was ondanks overleg met de Onur Air en de Turkse luchtautoriteiten in de periode 2003-2005 geen uitzicht op spoedige verbetering. Daarmee was verder overleg voorafgaand aan het besluit niet langer aan de orde.

bron:VenWComments are closed.
%d bloggers liken dit: