De uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) voldeed in 2004 voor het grootste deel aan de eisen van wet- en regelgeving. De uitvoeringsorganisaties leverden ook een belangrijke bijdrage aan de doeltreffendheid van de Wsw. De organisaties creëerden meer werkplekken dan in vorige jaren. Minder goed was de tijdigheid van de herindicaties, waarmee bepaald wordt of mensen nog steeds tot de doelgroep van de Wsw behoren. Er stonden ook erg veel mensen op de wachtlijst voor een plek in de Wsw. Dat blijkt uit het dinsdag 6/6 gepubliceerde rapport Uitvoering Wet sociale werkvoorziening 2004 van de Inspectie Werk en Inkomen.

De sociale werkvoorziening biedt werkplekken voor mensen die vanwege een handicap geen baan kunnen vervullen op de reguliere arbeidsmarkt. Voor het eerst realiseerden de uitvoeringsorganisaties meer werkplekken voor Wsw'ers dan waarvoor subsidie was verstrekt. Daardoor konden meer mensen in een Wsw-bedrijf aan de slag. Het aantal Wsw'ers dat onder begeleiding bij een regulier bedrijf ging werken, nam toe (van 6,7 naar 9,7 procent van de nieuwe werknemers in 2004). Het doel om 25 procent van de Wsw'ers via begeleid werken aan de slag te krijgen, bleef echter ver buiten bereik.

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wsw. Veel gemeenten werken daarbij samen en dragen de uitvoering op aan een aparte uitvoeringsorganisatie. Er zijn in totaal 111 uitvoeringsorganisaties voor de Wsw. De indicatiestelling werd in 2004 ook onder verantwoordelijkheid van de gemeenten uitgevoerd, maar vanaf 2005 wordt dat door CWI gedaan. Alle uitvoeringsorganisaties hebben een verslag ingediend over de rechtmatigheid en doeltreffendheid van hun uitvoering in 2004. De inspectie heeft voor haar onderzoek die verslagen beoordeeld.

bron:IWI

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular