De certificatie-instellingen die volgens
de 'EG-richtlijn machines' gevaarlijke apparaten certificeren,
doen dit naar behoren. Tot dat oordeel komt de Inspectie Werk en
Inkomen (IWI) in het vandaag gepubliceerde rapport Rondom machines.
Certificering in het werkveld 'EG-richtlijn machines'. IWI ziet
nog wel verbetermogelijkheden op het gebied van een sluitende keten
van handhaving en toezicht.

IWI onderzocht organisaties die machines
keuren die gevaarlijk kunnen zijn voor mensen die er mee werken.
Het gaat onder meer om hoogwerkers, bouwliften, zaagmachines,
spuitgietmachines en hefbruggen, maar ook om vuilniswagens met een
perssysteem. Bij deze apparaten is er bijvoorbeeld gevaar voor
vallen van grote hoogte of beknelling van ledematen.De vraag was of
de zes Notifying Bodies (NoBo's) die namens de minister van SZW
veiligheidscertificaten voor zulke machines afgeven dat naar
behoren doen. Het zijn commerciële bedrijven die ook een
publieke taak hebben: het keuren van producten, systemen en
personen en op basis daarvan al dan niet afgeven van een wettelijk
verplicht certificaat.

De geïnterviewde marktpartijen vinden
de NoBo's en hun inspecteurs deskundig in het uitvoeren van hun
wettelijke taak. Ook houden de NoBo's zichzelf en hun klanten goed
op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van wet- en
regelgeving. Uit het onderzoek van IWI blijkt dat sommige NoBo's
regelmatig afwezig zijn bij vertegenwoordigende overleggen. Dit kan
een adequate informatie-uitwisseling met betrokken partijen over
normen en interpretaties in de weg staan.

NoBo's melden onrechtmatigheden wel aan
de opdrachtgever, maar niet altijd aan de

Arbeidsinspectie (AI). De AI is
verantwoordelijk voor de handhaving op het terrein van de
professionele apparatuur. De VWA op het terrein van de
consumentenapparatuur. Door de vervaging van de grens tussen deze
soorten apparatuur kan het onduidelijk zijn welke organisatie
verantwoordelijk is voor handhavingstaken. Door de marktsituatie,
de onderlinge verhoudingen tussen de NoBo's en de
nalevingbereidheid in de sector is er nu geen sprake van een acuut
risico voor arbeidsveiligheid van gebruikers van machines. Wanneer
de NoBo's en de betrokken actoren van de rijksoverheid gezamenlijk
tot een meer sluitende keten van handhaving en toezicht komen, dan
zou het stelsel beter functioneren.

IWI onderzoekt hoe certificatie- en
keuringsinstellingen op verschillende terreinen hun taak opvatten
en uitvoeren, aan welke invloeden ze bloot staan en hoe ze daarmee
omgaan. IWI beoogt inzicht te geven in het functioneren van het
systeem van certificeren bij het bereiken van de doelen van de
wetgever op het gebied van arbeidsomstandigheden. Eerder onderzoek
van IWI betrof de werkvelden deskundig toezichthouder asbestsloop,
vakbekwaamheid vuurwerk, drukapparatuur, gasdeskundige tankschepen,
springmeester, en kerndeskundige arbodienst.

bron:IWI