(Persbericht)

Eindhoven, 5 december 2011 iWriter heeft een nieuwe release van haar correspondentieoplossing uitgebracht speciaal voor de zakelijke markt. Lag de focus bij iWriter voorheen op het proces van documentcreatie binnen de publieke sector, met het toevoegen van nieuwe functionaliteiten en een bredere Office integratie kan iWriter nu ook door bedrijven worden ingezet bij het verbeteren van de interne en externe correspondentie.

Dat iWriter pas nu met een versie voor de zakelijke markt komt is voor Wim van Horen, Business Development Manager bij iWriter, een bewuste keuze: à¢â‚¬Å“De publieke sector liep lange tijd voorop bij het toepassen van processen voor documentmanagement en documentcreatie. Deze processen zijn vaak opgelegd en ontstaan vanuit wet- en regelgeving. Met iWriter, en daarvoor ook met MIT Office, hebben wij ons altijd specifiek gericht op huisstijlbeheer en documentcreatie binnen de publieke sector. Sinds enige tijd zien wij dat men ook binnen de zakelijke markt steeds meer aandacht heeft voor de kwaliteit van de communicatie. Zo wordt er bijvoorbeeld kritischer gekeken naar de vorm en inhoud van de interne en externe correspondentie. Een document met fouten of slordigheden draagt immers niet bij aan een zorgvuldig opgebouwd imago.à¢â‚¬

Om in te spelen op de vraag vanuit deze ´nieuwe‘˜ markt, heeft iWriter haar functionaliteiten en integratiemogelijkheden flink uitgebreid. Zo is het programma nu niet alleen in Ms Office Word, maar ook in Excel, Outlook en PowerPoint beschikbaar. Hier heeft de gebruiker via de bekende Office Ribbon toegang tot een centrale sjablonenbibliotheek voor documenten en presentaties en kan hij standaard tekstfragmenten invoegen binnen een document of e-mailbericht. Ook kan via iWriter de e-mailhandtekening centraal worden beheerd zodat deze qua stijl en opmaak voor de gehele organisatie uniform is. Wim vervolgt: à¢â‚¬Å“We zien dat de vraag vanuit de zakelijke markt breder is dan die vanuit de publieke markt. Zo maken bedrijven bijvoorbeeld meer gebruik van e-mail. Ook het presenteren via PowerPoint zien we vooral terug bij bedrijven en minder bij overheden. Door onze Office integratie uit te breiden naar Outlook, Excel en PowerPoint, is iWriter gegroeid van een product voor documentcreatie naar een echte totaaloplossing voor een betere correspondentie.à¢â‚¬

Over iWriter
iWriter - tot 2009 bekend onder de naam MIT Office - is sinds 1999 actief als producent en leverancier van complete en betaalbare documentproductie en huisstijloplossingen. Door de integratie met Microsoft Office is iWriter in staat om de kwaliteit van uw communicatie sterk te verbeteren en te borgen. Dit doet iWriter door het centraal beschikbaar stellen van standaard sjablonen waarbij onderdelen als lettertype, opmaak en inhoud vooraf zijn bepaald en vastgelegd. Hierdoor heeft de gebruiker de garantie dat zijn document, presentatie of e-mailbericht voldoet aan de regels van de huisstijl en inhoudelijk automatisch wordt voorzien van de meest recente gegevens. Op deze wijze voorkomt iWriter fouten en draagt het bij aan een uniforme en professionele communicatie. Zie ook: http://www.iwriter.nl