'Gebruik je hoofd, niet je airbag’,
heet de nieuwe campagne van Provincie Groningen en Regiopolitie
Groningen om automobilisten bij de les te houden.De campagne moet
zogenoemde ‘eenzijdige ongevallen’ voorkomen. Dit zijn
ongevallen waarbij geen andere weggebruikers zijn betrokken. Deze
ongevallen worden vaak veroorzaakt doordat bestuurders in een
ogenblik van onoplettendheid van de weg raken en de macht over het
stuur verliezen.

Een campagne om dit soort ongevallen te
voorkomen is nodig, vinden provincie en politie. In vijf jaar tijd
vielen er door dit soort ongevallen 88 doden in onze provincie. Dat
is meer dan 40 procent van het totaal aantal verkeersdoden in die
periode. Naast de dodelijke slachtoffers raken er bij eenzijdige
ongevallen jaarlijks nog eens bijna 400 mensen gewond.

Met de campagne ‘Gebruik je hoofd,
niet je airbag’, willen provincie en politie, samen met de
ANWB, Veilig Verkeer Nederland en het Bureau Verkeershandhaving van
het Openbaar Ministerie de verkeersveiligheid op de Groningse wegen
bevorderen en bereiken dat automobilisten zich bewust zijn van de
risico’s die ze nemen in het verkeer. Van bestuurders wordt
verwacht dat ze oplettend en geconcentreerd achter het stuur zitten
en zich alleen bezighouden met het autorijden.

Campagne

De campagne die nu in Groningen van start
gaat, liep eerder dit jaar al in de provincie Drenthe, die de
campagne heeft ontwikkeld. Na een positieve evaluatie is besloten
de campagne ook in de provincie Groningen in te zetten. De campagne
wijst mensen erop dat veel ongelukken voorkomen hadden kunnen
worden. Vaak is de oorzaak van een slippartij het uittrekken van
een jasje, het wisselen van een cd of het snel even bijwerken van
de make-up. Maar ook de risico’s van vermoeidheid en
medicijngebruik worden vaak onderschat. In de campagne-uitingen
wordt een link tussen oorzaak en gevolg getoond.

De campagne bestaat uit tv-spotjes op TV
Noord, een item in het programma Opsporing Noord op 21 november,
abri-posters, stickers op bussen en een campagnewebsite;
www.gebruikjehoofd.nl. Verder verspreiden ANWB-vrijwilligers
posters en kaarten bij bedrijven.

bron:Politie Groningen