Vanaf 22 november 2004 verzorgt de RDW de jaarlijkse brief waarin
autobezitters worden herinnerd aan de Algemene Periodieke Keuring
(APK). De RDW neemt deze mailing over van het RDC Datacentrum.
Daarnaast gaat de RDW nu ook een APK-herinnering sturen naar bezitters
van zware voertuigen.

De herinnering aan de verplichte APK-keuring stuurt de RDW aan circa
6,7 miljoen Nederlandse voertuigbezitters. Iedere voertuigbezitter is
zelf verantwoordelijk voor het tijdig uitvoeren van de keuring.

Voorheen verstuurde het RDC Datacentrum de APK-brief. Hiertoe kreeg het
RDC de adressen van bezitters van (lichte) voertuigen van de RDW.

De minister van Verkeer en Waterstaat heeft in 2003 besloten deze
herinnering vanaf 1 januari 2005 door de RDW te laten verzenden.

De APK-mailing gaat naar alle bezitters van voertuigen die vanaf 1
januari 2005 APK-gekeurd moeten zijn. Ook voertuigbezitters met een
voertuig zwaarder dan 3500 kg krijgen van de RDW een herinnering aan de
jaarlijkse keuringsplicht. Tot nu toe kregen alleen eigenaren van
lichte voertuigen de APK-brief.

De Algemene Periodieke Keuring is wettelijk verplicht en draagt bij aan
de veiligheid en de milieuaspecten van het Nederlandse wagenpark. In de
APK-brief is te lezen voor welke datum de auto APK gekeurd moet zijn.
De APK moet worden uitgevoerd bij een door de RDW erkend garagebedrijf.

De keuring mag, maar hoeft niet te worden uitgevoerd in combinatie met
reparatie of onderhoud. Na de keuring krijgt de voertuigbezitter altijd
een APK-keuringsrapport, zowel bij goedkeuring als bij afkeuring. Met
een keuringsrapport kan de bezitter bezwaar aantekenen tegen de
keuringsbeslissing en een herkeuring bij de RDW aanvragen.

Meer informatie over APK vindt u hier. http://www.rdw.nl/ned/02_diensten/03_particulieren/ned0203_0026.htm

Bron: RDW

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular