De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
adviseert minister Klink het experiment met kousenhulpmiddelen
voort te zetten tot 2008. Ruim 90% van de geselecteerde
cliënten heeft dankzij een elektrisch hulpmiddel geen
thuiszorg meer nodig. Dat betekent op jaarbasis een besparing van
gemiddeld 3700,- euro per cliënt, die weer ten goede kan komen
aan andere patiënten. De NZa wil dat de hulpmiddelen vergoed
worden. De NZa publiceert vandaag de conclusies van de derde
evaluatie van het experiment en de aanbevelingen die daaruit
voortkomen.

Het experiment kousenhulpmiddelen is voor
de derde maal geëvalueerd. Het experiment biedt zorgaanbieders
de mogelijkheid om cliënten gedurende een half jaar te
begeleiden naar zelfstandigheid. Op basis van de evaluatie doet de
NZa aanbevelingen aan het ministerie van VWS. In totaal hebben 280
cliënten deelgenomen aan het experiment. Zorgaanbieders
verwachten dat 21% van hun cliënten met een hulpmiddel kan
leren omgaan, waardoor ze zelfstandig kunnen worden. In Nederland
hebben tussen de 30.000 en 35.000 mensen steunkousen. Dit betekent
dat er in Nederland tussen de 6.000 en de 7.500 mensen voor in
aanmerking komen. De besparing die dat op kan leveren ligt rond de
25 miljoen euro.

Verreweg het grootste deel van de
geselecteerde cliënten (90%) heeft dankzij het hulpmiddel geen
thuiszorg meer nodig. De cliënten zijn tevreden over het
gebruiksgemak en het feit dat ze dankzij het hulpmiddel weer
zelfstandig zijn. De vrijgekomen personele capaciteit en het
beschikbare geld wordt ingezet om aan meer mensen zorg te
verlenen.

De NZa constateert dat zorgverzekeraars op
dit moment onvoldoende stimulans hebben om deze hulpmiddelen te
verstrekken. Op dit moment is het aantrekkelijker om de koushulp te
laten verlenen door een verzorgende, die uit de AWBZ wordt betaald.
De zorg valt dan niet onder de Zorgverzekeringswet. Dit kan worden
opgelost door de indicatiestelling van het CIZ aan te passen.
Indien cliënten die zich met een hulpmiddel kunnen redden geen
indicatie meer krijgen, kan de verzekeraar het niet meer kan
afwentelen op de AWBZ. De NZa wil dat verzekeraars
kousenhulpmiddelen vergoeden als ze doelmatig zijn, daarom ligt het
in de rede dat een cliënt geen aanspraak heeft op AWBZ-zorg
als hij met het hulpmiddel zelfstandig kan zijn.

Klachten

De afgelopen periode heeft de NZa klachten
ontvangen van verzekerden die geen vergoeding krijgen van
zorgverzekeraars voor de hulpmiddelen. De NZa verzoekt de
betreffende verzekeraars per brief om aanpassing van hun gedrag en
vraagt brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
verzekeraars hierop te wijzen. Ook de consument wordt
geïnformeerd. De NZa overlegd momenteel met diverse
organisaties om te bepalen wat daarvoor de beste manier is.

bron:NZa