Organisaties in de publieke sector moeten het jaarsalaris van topfunctionarissen als dat hoger is dan het ministerssalaris, vermelden in het jaarverslag. Het kabinet zal deze informatie verzamelen en aan de Tweede Kamer sturen. Dat heeft de ministerraad op voorstel van minister Remkes (BZK) besloten. De maatregel geldt voor organisaties in de publieke sector en voor privaatrechtelijke organisaties waarvan de inkomsten voor meer dan de helft uit de publieke middelen komen (met een minimum van 100.000 euro).

 

In het jaarverslag moet niet alleen het jaarloon worden opgegeven, maar ook de functietitel en of de functionaris het hele jaar in dienst is geweest.Het ministerie van BZK zal jaarlijks alle gegevens uit de jaarverslagen verzamelen en aan de Tweede Kamer aanbieden. Met de openbaarmaking van de gegevens wil het kabinet meer verantwoording afleggen over de besteding van overheidsgeld.

Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat de topinkomens in de (semi-)publieke sector onvoldoende transparant zijn. Ook blijkt een groot deel van de instellingen deze gegevens niet op vrijwillige basis beschikbaar te stellen.Het kabinet vindt openheid en verantwoording over de salarissen en de salarisontwikkeling noodzakelijk. Meer openheid kan ook een remmend effect hebben op de ontwikkeling van de salarissen. Het wetsvoorstel openbaarmaking publiekgefinancierde topinkomens wordt voor advies aan de Raad van State gestuurd. De tekst van het voorstel wordt openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

bron:RVD