De Jan van Galenstraat tussen de Hoofdweg en de ring A10 wordt aangepast. Dit is nodig omdat het verkeer richting het centrum, vooral tijdens de spits, geregeld vast staat. De gevolgen zijn dan zelfs te merken op de afrit van de ring A10. Door de aanpassing van het profiel op de Jan van Galenstraat verbetert de doorstroming voor het verkeer en de verkeersveiligheid op de kruising met de Hoofdweg. De kruising Hoofdweg/Jan van Galenstraat is een blackspot. Een blackspot is een verkeersonveilige situatie waar gedurende drie jaar minimaal zes slachtofferongevallen plaatsvinden. Het college van B&W van Amsterdam heeft voor de aanpak van deze gevaarlijke kruisingen tot en met eind 2006 3 miljoen euro vrijgemaakt.

In de Jan van Galenstraat komen twee extra opstelstroken voor afslaand verkeer. Een andere opstelstrook wordt verlengd. Het verkeer op de Jan van Galenstraat krijgt voortaan voorrang op dat van de Hoofdweg. De markering op de kruising Jan van Galenstraat/Hoofdweg wordt aangepast en de oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers worden gedeeltelijk verlegd. Op het kruispunt met de Hoofdweg kan nu de verkeerslichtenregeling worden verbeterd, waardoor het verkeer beter kan doorstromen.

De werkzaamheden duren van vrijdag 29 juli tot vrijdag 12 augustus (inclusief de weekenden). Om de bereikbaarheid van het gebied te garanderen wordt het werk in twee fasen uitgevoerd. Het werk wordt gedeeltelijk overdag en gedeeltelijk s avonds en s nachts uitgevoerd.

bron:Veilig Amsterdam

woensdag 27 april 2005, 12.09 uur. Perioden met zon en in de oostelijke helft nog kans op een bui. Maximumtemperatuur rond 15 graden. Morgen ook wolkenvelden en zachter

bron:KNMI