PvdA staatssecretaris Jet Bussemaker wil
de onwenselijke praktijken die de sport ontsieren aanpakken. Ze wil
met sportbonden en sportverenigingen afspraken maken hoe de sport
de komende jaren afkomt van agressie, discriminatie en bovenmatig
alcoholgebruik. Bussemaker zegt dit in reactie op de publicatie
‘Gele kaart voor de sport’ van het Sociaal Cultureel
Planbureau.

Het SCP onderzocht op verzoek van
Bussemakers voorganger, Clémence Ross, welke onwenselijke
tendensen in de sport plaatsvinden. Uit een eerste quick scan
blijkt ondermeer dat 12 procent van de sporters in de afgelopen
drie jaar getuige is geweest van fysieke agressie op het veld.
Verder is 14 procent van de sporters in dezelfde periode getuige
geweest van negatieve opmerkingen over homoseksualiteit, 20 procent
van opmerkingen over andere culturen/religies en discriminatie en
17 procent was getuige van vrouwonvriendelijke grappen. Het
alcoholgebruik van sporters is hoog.

Dat moet anders, vindt Bussemaker. Ze
vindt dat discriminatie, agressie en overmatig alcoholgebruik niet
thuishoren op het sportveld. Sportverenigingen moeten in haar ogen
meer aandacht besteden aan maatschappelijk verantwoord
functioneren. Om tot een substantiële verbetering te komen wil
Bussemaker met de sport in overleg, om met verenigingen en koepels
gezamenlijke ambities te formuleren. ‘Over enkele jaren wil
ik een substantiële verbetering zien van de
cijfers’.

De staatssecretaris roept de sportsector
op om zelf goede plannen te maken om de negatieve praktijken in de
sport tegen te gaan. Als voorbeeld noemt ze het Masterplan
arbitrage. Dit is een initiatief van VWS, waarmee veertien
sportbonden proberen het imago van de scheids op te krikken, het
aantal scheidsrechters en de verscheidenheid van het
scheidsrechterscorps van de bonden te vergroten.

Het SCP zal de komende tijd in een
vervolgonderzoek nader ingaan op de gesignaleerde
ontwikkelingen.

bron:VWS