Ook dit jaar was de landelijke
Natuurwerkdag weer een groot succes. 12.000 vrijwilligers gingen
zaterdag 4 november aan de slag op 300 locaties verspreid over heel
Nederland. Jong en oud heeft actief meegewerkt op een heerlijke
herfstdag: er werd gesnoeid, gezaagd, gehooid, poelen
schoongemaakt, wilgen geknot en met takken gesjouwd. Hierdoor is
weer veel werk verzet dat de beheerders alleen nooit zo snel kunnen
doen.

Dit evenement dat jaarlijks op de eerste
zaterdag van de november plaatsvindt, laat een forse groei zien,
vooral in het aantal jonge vrijwilligers. Maar liefst 40% van de
deelnemers bestond uit kinderen. Hoewel een recent onderzoek
aantoont dat de jeugd minder in de natuur komt, blijkt de
Natuurwerkdag een grote aantrekkingskracht op deze groep te hebben.
Om de natuur in Nederland veilig te stellen is het van belang de
jeugd te betrekken bij de natuur. De initiatiefnemers van de
Natuurwerkdag hebben hiermee een belangrijk doel van de dag
bereikt. Wie als kind natuur en landschap heeft leren waarderen,
zal er later immers ook beter voor zorgen, zo blijkt uit onderzoek
van St. Veldwerk Nederland.

Voor de kinderen viel er ook naast het
werk in de natuur veel te beleven. Op diverse plekken waren
kinderactiviteiten georganiseerd. Acteurs van Zoop en Onderweg naar
morgen zorgden voor een feestelijke opening op twee grote locaties.
Scoutinggroepen waren in het hele land actief: er is prunus gezaagd
in het bos, opslag verwijderd van heideterreinen en vele paden zijn
gesnoeid. In zes jaar tijd is de Natuurwerkdag uitgegroeid tot een
grote nationale werkdag en kon de laatste jaren op 20% procent
extra deelnemers rekenen. In 2005 hielpen 10.000 mensen mee in de
natuur waaronder veel nieuwe deelnemers. Maar liefst 58% deed voor
het eerst mee en 40% had zelfs nooit eerder in de natuur gewerkt.
De deelnemers waarderen het fysieke werk, de gezelligheid, het
saamhorigheidsgevoel en in de natuur bezig zijn. Op de
Natuurwerkdag wordt het belang van natuur en landschap op een
onvergetelijke manier onder de aandacht gebracht.

De Natuurwerkdag viel dit jaar samen met
Make a Difference Day (MADD) waarbij op 3 en 4 november alle
Nederlanders zijn uitgedaagd zich in te zetten voor allerlei vormen
van vrijwilligerswerk. Leden van het koninklijk huis, politici en
diverse bedrijven hebben hieraan hun steentje bijgedragen.

bron:Landschapsbeheer nederland