Vanaf dinsdag 26 april 2005 is in Gouda een Jeugd PreventieTeam (JPT) aan het werk. Op deze dag sluiten Politie Hollands-Midden, de gemeente Gouda en Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland hiervoor een samenwerkingsovereenkomst.

Het JPT bestaat uit twee jeugdzorgmedewerkers en wordt gefinancierd door de provincie Zuid-Holland en de gemeente Gouda, in het kader van de provinciale- en gemeentelijke aanpak voorkomen en bestrijden van jeugdcriminaliteit.

Het JPT zorgt voor een preventieve aanpak van jeugdcriminaliteit door korte lijnen tussen opsporing, signalering en hulpverlening. De jeugdzorgmedewerkers zitten op het politiebureau en kunnen daardoor direct aansluiten op actuele situaties.
Alle jongeren, die in contact komen met de politie en waarbij de politie constateert dat de situatie zorgelijk is, worden direct doorverwezen naar de jeugdzorgmedewerker. Snel ingrijpen - lik op stuk - heeft het beste resultaat: immers het in contact komen met de politie ervaren zowel jongeren als hun ouders in veel gevallen als een crisis.

En in een crisissituatie is de motivatie om hulp aan te grijpen het grootst en kan erger worden voorkomen. Mensen willen juist dan graag geholpen worden. De kans voor de jeugdzorgmedewerker om op dat moment een ingang te krijgen binnen het gezin is optimaal.
Het JPT zorgt er voor dat de hulpverlening binnen 48 uur na het contact met de politie op gang is gebracht. Daarnaast biedt het JPT de jongeren waar nodig steun in de rug en een duw in de goede richting.

In Zuid-Holland Zuid is al vijf jaar een Jeugd Preventie Team op succesvolle wijze bezig. Reden genoeg om ook in Midden Holland met deze aanpak te starten. De instelling van het JPT past binnen het Integraal Veiligheidsbeleid van de gemeente Gouda, waarbij gezamenlijke aanpak van veiligheid de rode draad is. Het motto voor de komende vijf jaar is Gouda Veilig: dat doen we samen!

bron:politie Hollands Midden

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular