De 18-jarige verdachte van het voorbereiden van een terroristische
aanslag, bedreiging van de kamerleden Hirsi Ali en Wilders en opruiing,
is veroordeeld tot 140 dagen jeugddetentie en plaatsing in een
inrichting voor jeugdigden. Dit vonnis komt overeen met de eis van de
officier van justitie.

De verdachte verzamelde via internet informatie over het maken van een
bom. Daarnaast beschikte hij over het benodigde materiaal en
experimenteerde hij ermee.

De verdachte had opvattingen over het met geweld stichten van een
wereldwijd islamitisch rijk. Verder beschikte hij over informatie over
de locaties van parlementsgebouwen, ambassades en de AIVD. In een
afscheidsbrief die hij bij zich droeg tijdens zijn aanhouding,
beschrijft hij zichzelf als martelaar.

Via internet riep de verdachte op tot het creëren van haat tegen en het
doden van de kamerleden Hirsi Ali en Wilders. Daarnaast riep hij op tot
het plegen van gijzelingen en een staatsgreep.

De verdachte was tijdens het plegen van de feiten minderjarig en volgens de rechtbank verminderd toerekeningsvatbaar.

Bron: www.rechtspraak.nl, Openbaar Ministerie