Vandaag diende in een besloten zitting de zaak van de minderjarige
jongen uit Sas van Gent, die eind september 2004 werd aangehouden.

Het Openbaar Ministerie Middelburg verdenkt de inmiddels 18-jarige
jongen ervan voorwerpen te hebben verzameld waarmee een aanslag - al
dan niet met terroristisch oogmerk - gepleegd zou kunnen worden danwel
het trachten te vervaardigen van een explosief. Hij zou hiertoe onder
andere grondstoffen voor explosieve materialen in huis hebben gehad.

Ook is hem opruiing en bedreiging via internet van mevrouw Hirsi Ali en de heer Wilders ten laste gelegd.

Van contacten met andere als terroristisch aan te duiden individuen of
groeperingen is uit het onderzoek tot dusverre niets gebleken.

Het Openbaar Ministerie eiste een plaatsing in een inrichting voor
jeugdigen en vier maanden jeugddetentie met aftrek van de tijd dat hij
in voorarrest zat.

Bron: Openbaar Ministerie

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular