Dat is de vraag die het Jeugdkabinet
zichzelf stelde toen het nadacht over de maatschappelijke stage.
Het huidige kabinet introduceert de maatschappelijke stage wel maar
bieden ze eigenlijk zelf stageplaatsen aan? Om dat uit te zoeken
heeft het Jeugdkabinet alle eerste en tweede kamerleden, ministers
en staatssecretarissen gevraagd om een maatschappelijke stage
plaats aan te bieden. De eerste 10 politici die positief op deze
vraag reageren zullen op 10 september aanstaande door het
jeugdkabinet aan hun stagiair worden voorgesteld.

"Wij bieden u graag een stageplaats aan.
Uw voorbeeldrol zal leiden een hoger aanbod van stageplaatsen,
daarnaast doet u zelf ervaring op met de maatschappelijke stage en
inspireert u wellicht toekomstige politici! Wij hopen bovendien dat
wanneer een jongere stage loopt bij u, dat dan hun politieke
betrokkenheid vergroot wordt. Wellicht kan ook de frisse blik van
uw stagiair u nieuwe inzichten geven in uw werk!" Aldus een citaat
uit de brief aan de politici.

Met dit aanbod hoopt het Jeugdkabinet dat
politici het goede voorbeeld gaan geven. "Als een kamer- of
kabinetslid aangeeft een stageplek te willen aanbieden, dan zorgen
wij voor een stagiair." aldus Jip Samhoud, premier van het
Jeugdkabinet. "Ik hoop dat ze hun voorbeeldrol zullen inzien."

Het Jeugdkabinet vindt het belangrijk dat
jongeren worden betrokken bij de vorming van beleid dat over hen
gaat. Nadat het Jeugdkabinet eerder al minister Rouvoet adviseerde
over onder andere de maatschappelijke stage, organiseert het
Jeugdkabinet samen met de 'Maatschappelijke Coalitie' en Visie21
een debat om jongeren mee te kunnen laten beslissen over het beleid
rondom de maatschappelijke stage. Dit debat vindt plaats op 10
september in de 'Now and Wow' in Rotterdam. Hier zullen 100
jongeren en 50 stageaanbieders laten weten wat zij vinden van de
maatschappelijke stage. Staatssecretaris van Bijsterveldt heeft al
laten weten hier graag bij aanwezig te willen zijn.

bron:&Samhoud Nederland B.V