Korpschef Jan Stikvoort heeft in een
persconferentie een toelichting gegeven op de eerste halfjaar
cijfers van 2007 van het politiekorps Hollands Midden. Jan
Stikvoort startte zijn verhaal dat de criminaliteit nog steeds
dalende is. Eén en ander in overeenstemming met de trend van
de afgelopen jaren: het lijkt steeds veiliger te worden. Maar de
korpschef benadrukte dat ondanks deze dalende trend er ook zorgen
zijn. Jeugdoverlast en geweld, waaronder huiselijk geweld en geweld
tussen jongeren, lopen niet in de pas met het positieve beeld van
meer veiligheid.

Jeugdoverlast en ketenaanpak

Jeugdoverlast blijft een belangrijk
aandachtspunt voor Politie Hollands Midden. Want ook uit de
halfjaarcijfers van 2007 blijkt dat jeugdoverlast is toegenomen.
Daarom pakt de politie samen met ketenpartners de overlast,
conflicten en vernielingen door jongeren aan. De korpschef
onderstreepte het belang van de ketenaanpak: “Het is niet
alleen een probleem van de politie. Alle partijen waaronder de
gemeente, jeugdzorg en jongerenwerkers moeten hun
verantwoordelijkheid pakken”.

Veelplegers aanpakken samen met het OM

Jan Stikvoort lichtte kort de aanpak van
veelplegers toe. Uit de cijfers blijkt dat de aanpak zijn vruchten
afwerpt. De korpschef gaf aan dat er 265 veelplegers inmiddels
geregistreerd staan binnen de regio Hollands Midden. Een veelpleger
is iemand die minstens 10 keer met de politie in aanraking geweest.
Door informatie over de veelplegers centraal te organiseren en de
partners in stelling te brengen wordt de overlast en criminele
activiteiten van veelplegers teruggedrongen.

De veelplegers worden daarnaast
‘geadopteerd’ door agenten die de veelpleger zowel
letterlijk als ‘op papier’ in de gaten houden. Met het
OM is afgesproken dat zaken van veelplegers worden gestapeld, zodat
veelplegers zwaarder gestraft kunnen worden.

Goed nieuws: dalende cijfers
woninginbraken en fietsendiefstallen

Het goede nieuws zit in de daling van
woninginbraken. Deze daling hangt samen met de hier voorgenoemde
gerichte aanpak van veelplegers en nieuwe mogelijkheden op het
gebied van technisch rechercheren. Het woninginbrakenrisico in de
regio is dan ook gedaald van 9.1 op 1000 woningen in 2006 naar 7.8
in 2007.

Ook het aantal fietsendiefstallen laat een
afnemende lijn zien. Werden er in 2006 nog 3.404 fietsen gestolen
in 2007 zijn dit er 2.985. De politie richt zich bij het tegengaan
van fietsendiefstallen voornamelijk op preventie en het aanhouden
van de heler.

Politie niet meer naar elk verkeersongeval
zonder letsel

Tot slot maakte Jan Stikvoort van de
gelegenheid gebruik om een discussie over de afhandeling van
verkeersongevallen te starten. Als het aan de korpschef ligt werken
betrokkenen bij een aanrijding zonder letsel voortaan zelf de
formaliteiten af. In Hollands Midden gebeuren elk jaar duizenden
ongevallen waarvan een groot gedeelte enkel blikschade betreft.

“De politie wordt uit gewoonte
ingeschakeld”, licht Jan Stikvoort toe. “Ik wil de
discussie wel eens aanzwengelen over wie verkeersongevallen moet
afhandelen. Uiteraard stuur ik agenten naar ongevallen met gewonden
of doden of ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken.
Blikschade kan onderling afgehandeld worden, nu zijn wij vaak een
administratief verlengstuk van de verzekeringen. Daar wil ik van
af”, aldus de korpschef.

bron:Politie Hollands-Midden