In de jeugdzorg kan in 2007 tuchtrecht
worden ingevoerd. Ook is 1 miljoen euro extra beschikbaar, onder
meer om op korte termijn te beginnen met hbo- en mbo-opleidingen
die speciaal zijn toegesneden op de jeugdzorg. Dit zei directeur
Tielen van de directie Jeugdbeleid op het VWS-congres Jeugdzorg in
Onderzoek. Zij deed dat namens staatssecretaris Ross (VWS).

Met het extra geld moet ook een
beroepsvereniging met code en register worden opgericht.De 1
miljoen euro wordt alleen beschikbaar gesteld als de partners,
zoals werkgevers, professionals en opleidingen, concrete
resultaatafspraken willen maken.

Tuchtrecht

Eigen tuchtrecht in de jeugdzorg komt
volgens Ross zowel cliënten als medewerkers ten goede.

Ross verwacht dat al in 2007 een commissie
van deskundigen wordt ingesteld. Deze commissie kan bij twijfel om
een oordeel worden gevraagd.

'Daarmee wordt "jurisprudentie"
opgebouwd, die weer terecht komt in nieuwe afspraken over wat je
als professional in de jeugdzorg wel of niet moet doen', aldus
Ross.

Bron: VWS