Een staffunctionaris van de Jezuïeten in Amerika is gevraagd zijn positie binnen de Jezuïetenconferentie op te geven vanwege een door hem geschreven artikel over homoseksualiteit. Erik Meder had de Kerk in een bijdrage aan een nationale nieuwsbrief voor Jezuïeten opgeroepen tot een open dialoog met homoseksuelen over homoseksualiteit.

Op het matje
Het artikel van Meder in het april/mei-nummer van National Jesuit News droeg de titel Niet langer vreemden: Wie is de ander in ons midden?. Tegenover het Amerikaanse weekblad National Catholic Reporter (NCR) vertelde Meder onlangs dat hij, zodra het artikel was verschenen, op het matje werd geroepen bij Jezuïet Jim Stormes, zijn directe supervisor, en Jezuïet Tom Gaunt, de secretaris of socius van de Jezuïetenconferentie.

Onherstelbare schade
"Mij werd gevraagd af te treden, omdat de samenwerking met mij hoe dan ook zou worden opgezegd vanwege het artikel" vertelde Meder. "Ze legden mij uit dat het artikel, aangezien het al geprint was, ´onherstelbare schade' had toegebracht aan de Sociëteit van Jezus in de Verenigde Staten."

Misstap
Tom Gaunt, behalve secretaris tevens eindverantwoordelijke voor de nieuwsbrief,  verklaarde tegenover NCR: "Toen wij ons eenmaal van deze misstap bewust waren, hebben we de verzending van de nieuwsbrief stopgezet." Meders artikel werd bovendien gewist uit de internetversie van de nieuwsbrief. Gaunt wilde verder slechts bevestigen dat Meder op 27 april was afgetreden als hulpverleningscoà¶rdinator voor het Bureau van Sociale en Internationale Dienstverlening van de Jezuïetenconferentie. Meder heeft de positie slechts tien maanden bekleed.

Gebrek aan prudentie
Meder: "De officiële reden [voor het verzoek om aftreden] was dat ik door het indienen van het artikel blijk heb gegeven van ´een gebrek aan prudentie en discretie'. Daarom kon het mij in de toekomst niet meer worden toevertrouwd om het bureau te vertegenwoordigen."

De Ander
In zijn artikel pleit Meder voor een open dialoog met homoseksuelen binnen de Kerk. Zijn belangrijkste punt was dat katholieken door de Kerk worden aangemoedigd zich volledig in de Ander te verplaatsen als deze migrant is, maar als de Ander homoseksueel is blijft deze aanmoediging achterwege.

Ware dialoog
De titel van Meders artikel verwijst naar Niet langer vreemden, een gezamenlijk document van de Amerikaanse en Mexicaanse bisschoppen. Daarin wordt de dialoog tussen migranten en de ontvangende gemeenschap aangemoedigd. "De bisschoppen lijken een openheid aan te moedigen die karakteristiek is voor ware dialoog: door de Ander tegemoet te treden als een persoon met werkelijkheid, geschiedenis en waarde, kan ons zelfbegrip uitgedaagd en mogelijk zelfs veranderd worden. We zijn dan wellicht niet meer superieur maar solidair", aldus Meder in het artikel.

Evangelie van homoseksuele geestelijken
Meder stelt de vraag waarom kerkleiders niet een soortgelijke openheid aanmoedigen naar homoseksuelen in de Kerk. "Wellicht zullen katholieken, door een deel van hun zelfbegrip te verliezen, iets nieuws en onverwachts winnen. Wellicht is er een manier om het Evangelie te leven waar wij niet over hebben mogen horen. Misschien is er manier om het christendom te beleven die op grote schaal in ons midden gepraktiseerd wordt, maar in het geheim. Misschien is het tijd dat het Evangelie van homoseksuele geestelijken verkondigd wordt. We zijn misschien niet helemaal klaar voor zo'n stoutmoedige proclamatie, maar Christus was ook een steen des aanstoots en een verkondiger van dwaasheden voor veel van zijn tijdgenoten."

Geen externe druk
Gevraagd of het onderwerp homoseksualiteit de aanleiding vormde voor het afkeuren van het artikel, zei Tom Gaunt: "Ons redactionele oordeel was dat het in zijn huidige vorm niet geschikt was; het was niet gepast." Verwijzend naar het ´ontslag' van Jezuïet Thomas J. Reese, de hoofdredacteur van het katholieke tijdschrift America, naar verluid onder druk van het Vaticaan, zei Gaunt geen druk van buitenaf te hebben ervaren over bepaalde onderwerpen of meningen. "Dit is onze publicatie. Wij bepalen wat er in staat."

bron:RKK