Jezus en zijn partner Maria Magdalena hebben vier kinderen gehad. Drie
zoons en een dochter. Dat opmerkelijke nieuws staat in het onlangs
verschenen boek
 
 
OPENBARINGEN van MARIA, JEZUS en MARIA MAGDALENA  
Over de Goddelijkheid van de mens - DEEL II  
 
van de schrijvers Gabriela en Reint Gaastra-Levin   
 
Jezus legt in het boek, dat vanuit de spirituele wereld aan het
oorspronkelijk uit Argentinië afkomstige medium Gabriela Gaastra-Levin
is geopenbaard, uit dat in de tijd van hem op Aarde de vrouwen geen
enkele positie hadden in de samenleving en niet meetelden. Dat hij in
Maria Magdalena een volkomen gelijkwaardige partner had en haar zo
behandelde, werd in die tijd niet erkend en in de daaropvolgende eeuwen
door de kerkelijke machthebbers en samenstellers van de Bijbel ontkend.
Door de geëmancipeerde en levenslustige Maria Magdalena als hoer te
afficheren verloor zij in de beleving van de mensheid de plaats zij aan
zij met Jezus die ze in werkelijkheid innam.  
 
In de Openbaringen leggen Maria Magdalena en Jezus uit dat zij - ook in
de spirituele wereld - volkomen gelijkwaardig zijn. Dit om te
benadrukken dat zij beiden staan voor het herstel van de balans tussen
man en vrouw op Aarde. Door de nadruk op de sterkere positie van de
mannelijke energie de afgelopen 2000 jaar is de wereld uit balans
geraakt. Voor de heling van de Aarde is het tijd dat de vrouw haar
plaats in de samenleving inneemt en Maria Magdalena in het verlengde
daarvan als spirituele inspiratiebron wordt erkend.  
Jezus en Maria Magdalena leggen bovendien uit dat ze vier kinderen
hadden, hoe ze hun drie zonen en een dochter in turbulente tijden
hebben opgevoed en hoe het hen verder is vergaan.  
 
Ook vertelt Jezus over de zijn inziens ware betekenis van zijn
geboorte, waar mensen het Kerstfeest van hebben gemaakt. Ook onthult
hij de spirituele betekenis van zijn doop door Johannes de doper, van
zijn Hemelvaart en Pinksteren. Tevens maakt hij ons deelgenoot van zijn
diepere ervaringen tijdens zijn Kruisiging en zijn Opstanding. Ook doen
Maria, Jezus en Maria Magdalena opmerkelijke uitspraken over de Bijbel,
Islam, Christelijke kerk, celibatair leven, abortus, euthanasie en
orgaandonatie.  
 
Deel II van 'Over de Goddelijkheid van de mens' is, net als Deel I,
niet alleen doorgegeven en geschreven voor mensen met een christelijke
achtergrond, maar juist voor ieder mens op Aarde. 'Openbaringen van
Maria, Jezus en Maria Magdalena Deel II' slaat een brug tussen het
christelijke gedachtengoed, andere geestelijke stromingen en new
age-denkbeelden.

Bron: www.openbaringen.com