Jezus geen homo; hij en Maria Magdalena hadden vier kinderen   

 

In het boek Judas van de auteur Walter Kamp wordt Jezus op sensationele
gronden volkomen ten onrechte als homo opgevoerd. Jezus heeft een
intense en liefdevolle relatie met zijn vrouwelijke partner Maria
Magdalena gehad. Samen hebben ze vier kinderen op de wereld gezet. Drie
zoons en een dochter. Dat opmerkelijke nieuws staat in het onlangs
verschenen boek 

 
OPENBARINGEN van MARIA, JEZUS en MARIA MAGDALENA  
   
Over de Goddelijkheid van de mens - DEEL II  
van de schrijvers Gabriela en Reint Gaastra-Levin   
 
Toen Jezus op Aarde was, werd hij als geestelijke inspiratiebron niet
alleen, zoals de Bijbel doet vermoeden, voornamelijk door mannen
omringd, maar weldegelijk ook door vrouwen. Maar omdat de mannelijke
machthebbers in die tijd de vrouw ver ondergeschikt achtten aan de man,
werden de vrouwen uit de kolommen van de Bijbel geschrapt.   
Jezus legt in het boek, dat aan het in Nederland wonende Argentijnse
medium Gabriela Levin is geopenbaard, uit dat in de tijd van hem op
Aarde de vrouwen geen volwaardige positie in de samenleving hadden en
niet meetelden. Dat hij in Maria Magdalena een gelijkwaardige partner
had en haar zo behandelde, werd in die tijd niet erkend en in de
daaropvolgende eeuwen door de kerkelijke machthebbers en samenstellers
van de Bijbel ontkend. De typisch vrouwelijke eigenschappen - zoals
intuïtie, zachtheid, emotie, onvoorwaardelijkheid, overvloed en
vruchtbaarheid - werden onderdrukt. Door de geëmancipeerde en
levenslustige Maria Magdalena als hoer te afficheren verloor zij in de
beleving van de mensheid de plaats zij aan zij met Jezus die ze in
werkelijkheid innam.  
 
In de Openbaringen leggen Maria Magdalena en Jezus uit dat zij volkomen
gelijkwaardig zijn. Dit om te benadrukken dat zij beiden staan voor het
herstel van de balans tussen man en vrouw op Aarde. Door de nadruk op
de sterkere positie van de mannelijke energie de afgelopen 2000 jaar is
de wereld uit balans geraakt. Voor de heling van de Aarde is het tijd
dat de vrouw haar plaats in de samenleving inneemt en Maria Magdalena
in het verlengde daarvan als spirituele inspiratiebron kan worden
erkend.  
Jezus en Maria Magdalena leggen in het boek bovendien uit dat ze vier
kinderen hebben gehad en hoe ze hun drie zonen en een dochter in
turbulente tijden hebben opgevoed. Zo hebben ze niet alleen via hun
kinderen hun boodschap van onvoorwaardelijke liefde en het openen van
het hart van de mensheid op een spirituele manier aan de wereld
doorgegeven, maar ook via de genetische lijn om het DNA van de mens te
verfijnen en verrijken.   
 
De vier kinderen vertegenwoordigen de verbinding van Jezus en Maria
Magdalena als paar. Ze zijn na de dood van Jezus ieder een van de vier
windrichtingen ingegaan. De oudste zoon is na de kruisiging bij
Jacobus, de oudste broer van Jezus, in Jeruzalem gebleven en is later
naar Noord-Europa gevlucht. De tweede zoon is naar het zuiden
getrokken, naar Afrika. De jongste zoon is naar het oosten gegaan om
zich in Azië te verdiepen in Oosterse spirituele tradities en
kennis.   
De dochter, het derde kind, is bij Maria Magdalena gebleven. De twee
vrouwen zijn na de kruisiging van Jezus naar Zuidwest-Europa gegaan.
 
Jezus was in zijn fase van ontwikkeling op het moment van op Aarde zijn
tweeduizend jaar geleden niet bezig met het onderwerp homoseksualiteit.
Hij en Maria Magdalena stonden voor het herstel van de balans van
mannelijkheid en vrouwelijkheid in de wereld.

Meer info: www.openbaringen.com

Bron: REINT GAASTRA PRODUCTIES BV

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular