Op 26 april 2004 om 16.00 uur vond de uitreiking plaats van de J.H. Schepsprijs in het  Museon in Den Haag. De J.H. Schepsprijs is een initiatief van het Inden=Reissfonds, opgericht door oud-kamerlid en verzetsman J.H. Scheps. De prijs is verbonden aan een competitie waarin leerlingen van de onder- en bovenbouw uit het Voortgezet Onderwijs zijn uitgenodigd hun visie te geven op het thema 'recht op vrijheid' door middel van een opstel, gedicht, compositie of poster.

De prijswinnaars zijn dit jaar: 
 
Eerste prijs:   Joshua van der Kolk, Chr. S.G.  De Noordgouw, Heerde 
Tweede prijs:   Rebecca Noorderhaven, Mill-Hill College, Goirle 
Derde Prijs:    Suzanne  van Dolen, Veurs Lyceum, Leidschendam 
Vierde Prijs:   Marleen Alberts enLindy Folkers, AOC  Terra, Eelde (gedeelde prijs) 
Vijfde Prijs:   Lian Moerenhout, Lyceum Schubertrode, Zoetermeer 
 
Inden=Reiss-fonds en J.H. Schepsprijs 
Het Inden=Reis-fonds is een stichting die door het Tweede Kamerlid en publicist Johannes Hermanus Scheps (1900-1993) in 1982 werd opgezet. Scheps heeft zich tijdens zijn leven een tegenstander getoond van dictatuur en onderdrukking. Hij was zelf actief in het verzet in de Tweede Wereldoorlog en een pleitbezorger van aandacht onder de jeugd voor de oorzaken van dictatuur en de mogelijkheden daar tegenin te gaan. Het fonds is vernoemd naar het echtpaar Inden-Reiss dat in de oorlog samen met Scheps actief heeft deelgenomen aan het verzet. De directeur van het Museon is voorzitter van het fonds. 
 
Sinds 1995 bestaat de J.H Schepsprijs. Deze door het Inden=Reiss-fonds ingestelde prijs heeft als doel de studie en belangstelling voor de inhoud en de gevaren van dictatuur in al haar verschijningsvormen en met name het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog te stimuleren. De prijs is bedoeld voor leerlingen van het voortgezet onderwijs die hun opvatting over het onderwerp dictatuur of verzet op schrift stellen of hiervan een visuele uiting maken. De thematiek van de wedstrijd sluit nauw aan bij de permanente expositie 'Kind in oorlog'. 
 
De jury is samengesteld uit: Frank de Jong van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Renà© Kok van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie en Joke van Grootheest en Gert-Jan van Rijn van het Museon.  
 
Er worden in totaal vijf prijzen uitgereikt. Het totale prijzenpakket bestaat uit een hoofdprijs van 500 euro, een tweede prijs van 250 euro en drie prijzen van 100 euro .  
 
bron:Museon