(Persbericht) Amsterdam / Oud Gastel, 17 mei 2011 Mr. Joëlle Salomons (28) is per 1 mei toegetreden tot de directie van Smart SharePoint Solutions. Vanaf januari van dit jaar was Salomons al werkzaam als juridisch adviseur bij het bedrijf. In die rol adviseerde zij reeds verschillende organisaties over het stroomlijnen van bedrijfsjuridische administratieve processen met behulp van de Smart SharePoint Solutions-toepassing Legal Platform. Daarvoor werkte zij als jurist bij de management en accounting outsourcing groep TMF Nederland en bij ABN AMRO Bank. Als mededirectielid van Smart SharePoint Solutions ondersteunt zij vanuit haar vakgebied de verdere groei van het bedrijf dat in mei 2009 door haar vader is opgericht.

Andrà© Salomons: à¢â‚¬Å“Toen ik twee jaar geleden begon, wist ik dat ik als ondernemer veel mensen zou moeten gaan overtuigen. Nu de content-managementproducten en samenwerkingstools van Smart SharePoint Solutions hun weg vinden naar steeds meer enthousiaste klanten, is het zaak om de organisatorische basis verder te verbreden. Ik ben er ongelooflijk trots op dat na mijn zoon Serge nu ook Joëlle een voortzetting van haar carrià¨re verkiest binnen ons jonge familiebedrijf. Ook mijn jongste dochter, Martinique (die nu nog studeert) levert geregeld bijdragen vanuit haar vakgebied. Samen hebben wij in het nieuwe werken van onszelf en in het faciliteren van het nieuwe werken van anderen een praktische invulling gegeven aan de oudste ondernemingsvorm ter wereld. Het belangrijkste is echter dat wij serieus en professioneel bezig zijn met zeer innovatieve, kennisintensieve bedrijfssoftware.à¢â‚¬

Joëlle Salomons: à¢â‚¬Å“Op basis van mijn eerste jaren ervaring als jurist en de implementatieprojecten van Legal Platform en Financial Suite® waarbij ik betrokken ben geweest, heb ik mij een goed beeld kunnen vormen van de zaken die spelen bij corporate housekeeping. De positieve reacties van klanten en andere belangstellenden hebben mijn overtuiging gesterkt; functiegerelateerde software wordt steeds belangrijker voor de ondersteuning van professionals bij hun dagelijkse werkzaamheden. Ik zie mijn formele toetreding tot de directie van Smart SharePoint Solutions daarom als een logische stap en een zeer eervolle kans.à¢â‚¬

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ewold de Bruijne van
Brightmen and Coolwords, bureau voor strategische communicatie
Tel. 06 - 182 603 52
E-mail: [email protected]

Over Smart SharePoint Solutions
Op basis van meer dan dertig jaar ervaring in corporate accounting en control, ontwierp oprichter Andrà© Salomons een serie kennisintensieve toepassingen voor Microsoft SharePoint. Financial Suite® van Smart SharePoint Solutions biedt enterprise content management-functionaliteiten specifiek voor financiële en juridische professionals. De programmatuur maakt een projectmatige werkwijze mogelijk en vereenvoudigt hiermee het vervaardigen van financiële rapportages, verslaglegging, planning en budgettering in professionele organisaties. Financial Suite® beschikt over krachtige tools voor projectplanning, samenwerking en gecontroleerde gegevensuitwisseling. Het opbouwen en onderhouden van een actief en dynamisch balansdossier kan hierdoor verlopen volgens een gestroomlijnd proces. Documenten die benodigd zijn voor een financiële periodeafsluiting zijn intuïtief vindbaar (ideaal voor het realiseren van een "fast close"). Het bijhouden van een audit trail op uitgevoerde taken ("internal control over internal reporting") is standaard. Het voldoen aan COSO - normen, en zelfs ISO gecertificeerd werken worden hiermee haalbaar. Financial Suite®‘˜s toepassing Legal Platform maakt een logische verbinding met het werk van de juridische afdeling op het gebied van à¢â‚¬Å“corporate housekeepingà¢â‚¬. Het programma faciliteert het beheer van de interne handels-, contract- en claimregisters. De toepassing Corporate Update biedt gebruikers de mogelijkheid om online te toetsen of hun organisatie voldoet aan COSO, SOx en de Code Tabaksblat. www.smartsharepointsolutions.com