Het Vaticaan geeft niet toe aan de druk om
paus Johannes Paulus II versneld heilig te verklaren. “Als ik
Johannes Paulus II was, zou ik een zeer grondig onderzoek
willen”, zegt kardinaal José Saraiva Martins, de
hoogste verantwoordelijke voor de heiligverklaringen, maandag in
dagblad La Stampa.

Meteen heilig!

In Rome wordt vandaag de diocesane fase
van het zaligverklaringsproces van de Poolse paus afgesloten. Bij
die gelegenheid zal naar verwachting zoals bij zijn begrafenis alom
de roep van het volk ‘santo subito!’ (‘meteen
heilig!’) weerklinken. Ook prominente bisschoppen en
kardinalen hebben zich de laatste tijd uitgesproken voor een
versnelde heiligverklaring van Wojtyla. Maar de Congregatie voor de
Heiligverklaringen geeft niet toe aan die druk.

Nauwgezet

“Ik weet dat er mensen zijn die
zeggen: “Heilig, meteen, haastig, snel”. Maar ik denk
dat Johannes Paulus II daarentegen een heel nauwgezet proces zou
willen. Dan kan wie over tien, twintig of honderd jaar wil weten
wie paus Wojtyla was in de archieven duiken en uit alle documenten
zijn grootsheid opmaken”, aldus kardinaal Martins, prefect
van de Congregatie voor de Heiligverklaringen.

Deugden

Een kerkelijk tribunaal van het bisdom
Rome heeft materiaal verzameld over "het leven, de deugden en de
reputatie van heiligheid van de dienaar van God Johannes Paulus
II’’. Vandaag wordt deze fase plechtig afgesloten.
Katholieknederland.nl zendt deze plechtigheid in de
Sint-Jan-van-Lateranenbasiliek vanaf 12.00 uur rechtstreeks via
WebTV uit. Het dossier gaat vervolgens ter beoordeling naar de
Vaticaanse congregatie voor de heiligverklaringen. Uiteindelijk
moet de zittende paus de zaligverklaring goedkeuren.

Levend evangelie

Persoonlijk twijfelt kardinaal Martins
niet aan de heiligheid van Johannes Paulus II. “Voor mij is
het een heilige, een levend evangelie.” Maar de weg naar de
officiële heiligverklaring van Wojtyla is nog lang. Daaraan
gaat eerst de zaligverklaring vooraf. En hoe lang het nog duurt tot
die zijn beslag krijgt is volgens Martins nog volkomen ongewis. Het
is nog onduidelijk hoeveel tijd de postulator en de theologen van
de Vaticaanse congregatie voor de heiligverklaringen nodig hebben
om hun onderzoek af te ronden.

bron:RKK