Tijdens het congres van de Nederlandse Culturele Sportbond op 23 april heeft John Blankenstein de Harry Stapel prijs 2005 ontvangen, uit handen van Geri Verbeet. John kreeg de prijs, die bestaat uit een beeld en een bedrag van 1500.00. Euro, omdat hij in de afgelopen 10 jaar de emancipatie van homoseksuele sporters nadrukkelijk heeft ondersteund. Als presentator van het eerste symposium over homos en sport in 1994 tot het symposium van de Europese Gay and Lesbian Sport Federation EGLSF in 2004 te Amsterdam. Door zijn inspanning is Homo Sport Nederland lid geworden van NOC-NSF. Ook in zijn persoonlijke uitingen heeft hij de integratie altijd gestimuleerd.Het gedachtegoed van de NCS -Sport voor Iedereen- heeft hij door zijn inzet inhoud gegeven.

De Harry Stapel prijs, genoemd naar een van de oprichters en eerste naoorlogse voorzitter van de NCS, wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon of groep die de slogan van de NCS -Sport voor Iedereen- op een bijzondere wijze heeft uitgedragen is de sport praktijk.  
 
Gerdi Verbeet lid van de 2e kamerfractie van de PvdA zal de prijs uitreiken. In haar toespraak gaat zij in op de afbraak van de sport door het verminderen van de subsidies. In een tijd waarin iedereen de mond vol heeft van waarden en normen en de sociale functie van de sport, besluit NOC-NSF dat de subsidie aan de NCS stopgezet wordt. De NCS die een van het initiatief nemers is van de Fair Play en sport beweging, homo emancipatie op de agenda heeft geplaatst en de belangenbehartiger is van de ongebonden sporten wordt in zijn voortbestaan bedreigd. 
Gerdi Verbeet zal aan de orde stellen dat zij, in navolging van de uitspraken van 2e kamerlid en voorzitter van de wielerbond, Joop Atsma, er voorstander van is dat er een autoriteit voor de sport moet komen. Een sport autoriteit die toeziet op het verdelen van de toto lotto gelden voor de gehele sport en zij wil dit niet monopolistisch overlaten aan NOC-NSF die de gelden alleen voor de eigen sport bonden wil bestemmen. 
 
Tijdens het congres kregen de aanwezigen informatie over de oprichting van de Nederlandse Sport Alliantie. De NSA is een beweging op het snijvlak van sport en maatschappij en stelt zich tot doel om de veelgeroemde maatschappelijke functie van de sport in daadwerkelijke projecten en activiteiten te realiseren. De NSA is opgericht door de drie levensbeschouwelijke sportkoepels te weten NCS, NCSU en NKS  

bron:NCS