DEN HAAG, 23 FEBRUARI 2005 - Jong Management, de vereniging voor jonge
ondernemers en managers gelieerd aan VNO-NCW, start in maart met het
concreet innoveren van de ondernemingen van haar leden. Het gaat om
alle belangrijke aspecten van het ondernemen waar een innovatieslag kan
worden gemaakt: product, markt, kennis à©n proces. 

 
VNO-NCW geeft al geruime tijd aan dat het absoluut noodzakelijk
geworden is om snel en daadkrachtig actie te ondernemen. Er is door het
Innovatieplatform voldoende tijd gestoken in de diagnose, het gaat nu
om actie en oogsten in 2005.   
Door langer te wachten verzandt de doelstelling concurrerend te blijven. Jong Management pakt dit nu op.  
 
Op 4 maart start Jong Management een workshop 'Lean Thinking' bij
IJssel Technologie in Amersfoort, waarna op 1 en 2 april in
samenwerking met opleidingscentrum 'De Baak' van VNO-NCW een 'Innovatie
Masterclass' volgt. De jonge ondernemer bepaalt hierbij concrete
innovatiedoelstellingen voor zijn eigen onderneming. Deze
doelstellingen moeten vervolgens door de te vormen intervisiegroepen
daadwerkelijk in de praktijk van de onderneming tot stand komen.  
 
De ondernemers die uit verschillende branches komen, zullen elkaar dus
gaan helpen om de uitdagingen vanuit verschillende invalshoeken te lijf
te gaan. Geen rapporten, wel resultaat.  

Bron: JONG MANAGEMENT