(Persbericht) Op vrijdag 29 april hebben de Stichting Jonge Balie Nederland (SJBN) en BaliePlus een sponsorovereenkomst getekend. BaliePlus committeert zich hiermee de SJBN de komende drie jaar als sponsor te ondersteunen.

Financiële basis
De sponsorovereenkomst werd getekend tijdens het Jonge Balie Voetbaltoernooi in Venlo, waarvan BaliePlus ook vorig jaar al hoofdsponsor was. SJBN-voorzitter Patrick de Looff: à¢â‚¬Å“Door de intensivering van de samenwerking met BaliePlus weet de SJBN zich nu verzekerd van een goede financiële basis van waaruit wij bestaande en nieuwe activiteiten kunnen blijven ontplooien en kunnen blijven optreden als belangenbehartiger van jonge advocaten. Mede dankzij de bijdrage van BaliePlus kunnen ook in de komende jaren activiteiten als het Jonge Balie Voetbaltoernooi en de Jonge Balie Zeildag blijven voortbestaan.à¢â‚¬ Ook BaliePlus-directeur Paul Paasschens is zeer tevreden met de overeenkomst: à¢â‚¬Å“Het is voor ons een ideale vorm om juist de ´jonge‘˜ advocaat te bereiken en te betrekken bij onze dienstverlening.à¢â‚¬

Logische stap
De samenwerking tussen BaliePlus en de SJBN is een logische stap in de ontwikkeling van beide partijen. Zowel BaliePlus als de SJBN zijn nauw betrokken bij de ´jonge‘˜ advocaat. BaliePlus ontwikkelt diensten en producten die de praktijkvoering en ontplooiing van advocaten(kantoren) ondersteunen. De SJBN behartigt de belangen van de leden van de Jonge Balieverenigingen in het land en organiseert diverse activiteiten gericht op jonge advocaten.

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie over de samenwerking tussen de Stichting Jonge Balie Nederland en BaliePlus kunt u contact opnemen met:
Stichting Jonge Balie Nederland, Marcella de Maarà© (Portefeuillehouder PR & Communicatie) via [email protected]
BaliePlus, Paul Paasschens via [email protected]

Over Stichting Jonge Balie Nederland
Het doel van de SJBN is het behartigen van de belangen van en het bevorderen van de uitoefening van het beroep van advocaat door de leden van de plaatselijke Jonge Balie verenigingen. De SJBN fungeert als een intermediair tussen de leden en de Jonge Balie verenigingen, de Jonge Balie verenigingen onderling en de landelijke en plaatselijke Orde van Advocaten.
www.sjbn.nl

Over BaliePlus
De kracht van BaliePlus is de bemiddeling bij het tot stand komen van mantelovereenkomsten, waardoor diensten en producten dankzij de collectiviteit tegen de meest gunstige tarieven en voorwaarden kunnen worden aangeboden. De diensten en producten brengen voordelen met zich mee in de vorm van: tijdsbesparing, financieel voordeel en een ruime keuze uit voorzieningen die voor de zelfstandige advocaat van belang zijn. Denk hierbij aan verzekeringen, accountancy, informatietechnologie, cursussen, etc. Daarnaast biedt BaliePlus producten en diensten aan die persoonlijk voordeel opleveren voor de deelnemers, zoals kortingen op credit cards, communicatie, ziektekosten- en motorrijtuigenverzekeringen. www.balieplus.nl