Dat muziek taalbarrià¨res en landsgrenzen overwint, is niets nieuws. Dat jongeren dit doen, om samen in een groot philharmonisch orkest te kunnen spelen, wel. Het INTERREG-project Jonge Eems-Dollard Philharmonie is gericht op muzikale talenten uit het Duits-Nederlandse grensgebied. Daarmee worden talenten op de regionale muziekscholen gestimuleerd, die zich op grond van de beperkte middelen vooral op het eveneens zinvolle werk op brede basis moeten concentreren. Tegelijkertijd mag het door INTERREG gesubsidieerde project echter geen concurrentie vormen met bestaande orkesten.

Het INTERREG-project Jonge Eems-Dollard Philharmonie loopt al meer dan een jaar. Vorig jaar lente werden infoflyers verstuurd aan alle muziekscholen in de Eems-Dollard-regio. Bovendien werd de website www.jed-phil.org gelanceerd, waarop actuele, uitgebreide informatie over het project te vinden is. Belangrijkste projectpartner is het Emslà¤ndische Kammermusikensemble e. V.

Hard werken voor echt klassiek talent
Geïnteresseerde muziekleerlingen kunnen zich aanmelden bij de Philharmonie, maar moeten hun kunnen voor opname in het orkest tijdens een speciale repetitie tonen. 70 tot 80 Nederlandse en Duitse jongeren van 14 tot 19 jaar worden op deze manier geselecteerd, om samen onder leiding van deskundige gastdirigenten te mogen spelen. Wie een toezegging krijgt, ontvangt twee maanden voor de eigenlijke repetitiefase het notenmateriaal, zodat hij goed voorbereid aan de intensieve speelfase kan beginnen. Onder leiding van vakkrachten wordt het talent van de jongeren in repetities gestimuleerd en maken ze kennis met de moeilijkheden van het spelen in een orkest - daarbij worden aanwezige muzikale problemen uit de weg geruimd. Pas dan komt iedereen bij elkaar in het grote symfonieorkest en wordt er samen met internationaal bekende gastdirigenten gerepeteerd.

De eerste fase met afsluitende concerten hebben de jonge musici afgelopen oktober in Lingen (D) en Gouw (NL) met bravoure doorstaan. Op het programma stonden werken van Beethoven, Haydn en Tsjaikovski. Als dirigent was de Nederlander Johannes Leertouwer te gast. Het premià¨reconcert werd gehouden in Lingen, verdere concerten in Emden, Leeuwarden en Assen.

Succesvolle voortzetting
De organisatorisch leidster, Kerstin Hammer is na een jaar tevreden met het verloop van het project: à¢â‚¬Å“De resonantie was over het geheel genomen positief, de deelnemers willen bijna allemaal weer meedoen. Uiteindelijk heeft iedereen tijdens het eerste concert gezien, dat ze iets heel bijzonders hebben bereikt.à¢â‚¬ De organisatoren profiteren van de ervaringen uit het eerste jaar: à¢â‚¬Å“De tweede keer is het natuurlijk makkelijker. We kennen het verloop dat succesvol was en hebben natuurlijk ook de feedback van de deelnemende jongeren, docenten, begeleiders en de dirigenten meegenomen. De uitvoering zal grofweg hetzelfde verlopen als vorig jaar. We zullen echter het directe overleg met de vakdocenten en het rechtstreekse aanspreken van potentiële deelnemers verder uitbreiden. Op deze manier wordt de informatiestroom verbeterdà¢â‚¬, vertelt Kerstin Hammer. De huidige repetitiefase wordt al gepland: van 24 juli tot 3 augustus komen de ambitieuze jonge musici in de jeugdherberg Emden bijeen, om stukken van Saint-Saens, Bruch en Dvorà¡k te oefenen. Ook jonge talenten, die er de eerste keer niet bij waren, hadden de mogelijkheid, zich aan te melden voor deze projectfase.

Het project wordt nog tot maart 2013 gesubsidieerd door het INTERREG-programma van de Europese Unie. Het is echter de bedoeling dat het ook daarna wordt voortgezet om jongeren te stimuleren in hun muzikale ontwikkeling. Meer informatie is te vinden op www.jed-phil.org.

Achtergrond
Het project Jonge Eems Dollard Philharmonie wordt in het kader van het INTERREG IV A-progamma Deutschland-Nederland medegefinancierd door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Niedersà¤chsische Ministerium fà¼r Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, de Provincie Fryslà¢n, de Provincie Drenthe en de Provincie Groningen. Het wordt begeleid door het programmamanagement bij de Ems Dollart Region.

Perscontact
Eems Dollard Regio
Karin Eden
[email protected]
Mario Rauch
[email protected]
+31(0)597-521-510