Platform stimuleert ondernemerschap en is vraagbaak voor jonge ondernemers

Nederland kent circa 560.000 studenten die zijn ingeschreven aan een hogeschool of universiteit. Hiervan heeft slechts een half procent een eigen onderneming, die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Slechts drie procent van de afgestudeerden begint daadwerkelijk een eigen bedrijf.

Schokkende statistieken, die duidelijk vragen om verandering. Betere informatievoorzieningen en prikkels kunnen studenten aanmoedigen om de stap naar het ondernemerschap te zetten.

Succesverhalen van voormalige student-ondernemers als Ben Woldring (Bencom) en Pieter Geelen (TomTom) zijn schaars. Dit terwijl er toch veel voordelen aan het jong ondernemerschap vastzitten. Zo heeft een student over het algemeen weinig vaste lasten, is vaak nog niet getrouwd en is daarnaast minder snel geneigd de bekende routes te nemen.

Steun vanuit hogescholen en universiteiten weinig effectief

Er doen zich momenteel een aantal veranderingen voor op een aantal hogescholen en universiteiten, maar de strekking blijft dat de steun voor ondernemers vanuit deze instituten welhaast verwaarloosbaar is. Studenten worden veelal opgeleid tot werknemer en ondernemerscapaciteiten worden hierdoor nauwelijks benut. Een gemiste kans, volgens de oprichters van YoungBusiness.nl

à¢â‚¬Å“Veel medestudenten zijn verbaasd wanneer ik hun vertel over mijn ondernemingen. Wanneer ik eenmaal met ze praat, gaat het al snel over hun eigen behoeften en ideeën over het ondernemerschap. Doordat de informatievoorziening door de instituten op dit gebied verre van optimaal is, worden deze behoeften en ideeën nauwelijks verder ontwikkeld. Goede ideeën belanden vaak in de la en worden vervolgens nooit meer gebruikt en, zeker niet onbelangrijk, de kennis en ervaring die men had kunnen opdoen tijdens het ondernemen, gaan verlorenà¢â‚¬, aldus Rà©mon van Ommen.

Extra informatievoorzieningen, zoals online platformen, speciale informatiedagen en contactpersonen binnen hogescholen en universiteiten kunnen studenten over de streep trekken om hun ideeën te verwezenlijken. Om daarbij effectief te kunnen zijn is het wel van belang een overkoepelende organisatie in te richten. Via de website www.YoungBusiness.nl proberen Philippe Faut, Rà©mon van Ommen en Bas Nieland dat te realiseren. Samen willen zij het student-ondernemerschap een impuls geven, een community creëren en jonge ondernemers voorzien van onafhankelijk advies.

YoungBusiness.nl is thans een online kennisplatform c.q. community voor jonge (potentiële) ondernemers, maar het is de bedoeling om van de online activiteiten door te stromen naar offline evenementen zoals netwerkbijeenkomsten. Dat laatste is voorlopig nog even toekomstmuziek. Wel is er al een stap gezet richting een eigen tijdschrift, wat voorlopig alleen nog online verspreid wordt.

Voor verdere informatie wordt verwezen naar www.youngbusiness.nl