Vrouwen van 25–34 jaar hebben
tegenwoordig een hoger opleidingsniveau dan mannen van die
leeftijd. Het opleidingspeil van jonge vrouwen stijgt ook snel. In
het hoger onderwijs studeren zelfs meer vrouwen dan mannen. Dat
blijkt uit ervaringen bij het CBS.

Meerderheid afgestudeerden is vrouw

Ook bij de afgestudeerden zijn vrouwen
tegenwoordig in de meerderheid. In het studiejaar 2005/’06
bestond 56 procent van de afgestudeerden in het hbo uit vrouwen. In
het wo was dat 53 procent.

Vrouwen studeren sneller

Vrouwen ronden hun studie ook sneller af
dan mannen. Van de vrouwen die in 1996 begonnen met een
hbo-opleiding had 75 procent na negen jaar het diploma. Bij de
mannen was dit tien procent minder. Op het wo had 71 procent van de
vrouwen na negen jaar een diploma tegen 60 procent van de
mannen.

Vrouwen zijn wanneer ze afstuderen
gemiddeld dan ook bijna een jaar jonger dan mannen. In het
studiejaar 2005/’06 studeerden vrouwen gemiddeld op
24,8-jarige leeftijd af van de universiteit en mannen op
25,8-jarige leeftijd. In het hbo waren vrouwelijke studenten bij
het afstuderen 0,8 jaar jonger dan de mannen.

Jonge vrouwen veel hoger opgeleid dan
vroeger

Vrouwen van 25–34 jaar hebben
inmiddels vaker een hoog opleidingsniveau dan mannen. Het
opleidingsniveau van vrouwen is de laatste decennia hard
omhooggegaan. Van de vrouwen van 55–64 jaar heeft 17 procent
een hoge opleiding, tegen 29 procent van de mannen. Van de vrouwen
van 25–34 jaar heeft 36 procent een hoge opleiding, van de
mannen 32 procent. In één generatie is het aandeel
vrouwen met een hoge opleiding meer dan verdubbeld, terwijl het bij
de mannen slechts licht is gestegen.

bron:CBS